lead with customer insight

 
PalvelutOta yhteyttä

asiakkaan ääni

Funnel auttaa kasvattamaan myyntiäsi, parantamaan asiakkuuksiasi ja kehittämään B2B-liiketoimintaasi asiakastasi kuunnellen.

Me kartoitamme markkinasi ja haastattelemme asiakkaasi. Kuuntelemme, analysoimme ja  tulkitsemme asiakkaasi ääntä. Oivallutamme sinulle asiakkaasi kokemuksen, toimintasi kehitysalueet sekä tarjoamme ratkaisuja niihin.

Autamme tuomaan asiakasymmärryksen johtamisen, myynnin ja markkinoinnin toimiin.

Osallistuitko haastatteluumme?

Dialogi asiakkaamme asiakkaan, eli sinun, kanssa on tärkeä tekijä asiakkaamme tarjoaman palvelun kehittämisessä ja asiakastyytyväisyyden parantamisessa. Osallistumalla haastatteluumme pääset kehittämään myös sinulle tarjottavia palveluja ja tuotteita.

Ymmärryksellä tulokseen

Kartoittamamme tieto lisää asiakas- ja markkinaymmärrystäsi. Oivallat sen avulla B2B-liiketoimintasi kehittämisen suunnan. Autamme sinua näiden muutosten johtamisessa ja toteuttamisessa.

asiakkaidemme onnistumiset

markkina- ja Asiakasymmärrys

Ymmärrys kasvaa kysymällä. Funnel on laadukkaiden haastattelujen tekijä ja kartoitusten ansioitunut analysoija ja tulkitsija. Verkostomme on maailmanlaajuinen.

vastaajaa

eri maata

eri kieltä

eri maanosaa

NÄIN KASVATAMME MYYNTIÄSI

Account Based Marketing

Haluat vahvistaa kumppanuutta ja lisätä myyntiä tärkeän asiakkaasi kanssa. Kartoittamamme tieto auttaa sinua tuntemaan asiakkaasi. Me autamme sinua valitsemaan teemat ja kohdentamaan viestisi oikeanlaisena, oikeille päättäjille, oikeaan aikaan, oikeissa kanavissa. Sen jälkeen myös asiakkaasi tuntee hyvin sinut. Lue lisää

Asiakaskokemus

Haluat lisätä myyntiä olemassa oleville asiakkaillesi tai haluat parantaa asiakastyytyväisyyttä ja syventää asiakassuhdetta. Asiakaskokemuksen tutkiminen ja kehittäminen voidaan aloittaa luomalla uudet mittaristot tai voimme kehittää vakiintuneita, käytössäsi olevia asiakaskokemuksen mittaamisen toimintamalleja ja työkaluja. Lue lisää

Asiakasymmärrys

Haluat parantaa B2B-liiketoimintaasi – kysy oikean suunnan askelmerkit nykyisiltä tai potentiaalisilta asiakkailtasi. Olivatpa haasteesi uuden toimialan valloittamisessa, tuoteportfoliossa, myynnin toimissa, markkinoinnin sisällössä tai johtokäytänteissä, asiakasymmärrystä rakentamalla ja markkinaa kartoittamalla saat vastaukset kysymyksiisi. Paranna myyntiäsi markkinakartoitusten avulla. Lue lisää

PALVELUKOKEMUKSEN JA EKOSYSTEEMIEN MITTAAMINEN

Haluat erottautua markkinasta parhailla kumppaneilla ja innostuneella tiimillä. Funnelin kehittämällä mallilla saat 360-asteen näkymän yhteistyön vahvuuksiin ja kehitystarpeisiin sekä kuulet asiakkaasi palautteen palvelustasi. Malliin sisältyvä mittaristo, CX-Indeksi, antaa kokemusperäisen laadullisen palautteen määrämuotoisena ja helposti vertailtavana raporttina. Lue lisää

Funnel Yrityksenä

Funnel on B2B-myynnin asiakaskokemuksen mittaamiseen ja kehittämiseen keskittynyt asiantuntijaorganisaatio. Kasvatamme asiakkaidemme myyntiä ja asiakkuuksia sekä parannamme johtamisen käytäntöjä ja toimintamalleja. Toimintamme pohjaa asiakkaiden kuunteluun, asiakkaan äänen hyödyntämiseen sekä kertyneen asiakasymmärryksen tulkintaan ja käyttöön. Toimimme pääasiassa Pohjoismaissa ja Euroopassa, mutta verkostomme on maailmanlaajuinen.

"Materiaalina ratkaisukuvaus on nyt helpommin käsitettävissä, koska siitä ei tehty liian teknistä. Funnelin tuoma lisäarvo on juuri se, että osaavat kertoa asian asiakkaan näkökulmalta kiinnostavasti – ei liian teknisesti."

- Mikko Peltoniemi, Partner Account Manager, CA Technologies -

"Funnelin ymmärrys ja osaaminen kasvoivat toimeksiannon myötä ja se näkyy korkeana laatuna. Tämä välittyy kaikissa materiaaleissa ja tekstisisällöissä."

-Juha Strandman, toimitusjohtaja, E2 Software-

"Terveydenhoitoala on meille tärkeä, mutta emme tunteneet entuudestaan sen hankintaprosessia. Tarvitsimme siis ammattitaitoisen toteuttajan, jolla on kokemusta niin alasta itsestään kuin kartoitusten teosta. Funnelin olemme todenneet aiemminkin luotettavaksi kumppaniksi, joten valinta oli selkeä"

- Jasmina Elo, markkinointipäällikkö, OpusCapita -

"Funnelin parhaita vahvuuksia onkin joustavuus, se ei ole iso ja kankea firma."

- Jani Rissanen, Vice President, Customer Experiences, Metsä Wood -

"Toteutimme massiivisen haastattelurundin tärkeissä asiakkaissa ja tarvitsimme kumppanin, joka vie asiakkuuksia eteenpäin ja johon meillä on täysi luotto."

- Minna Ruusuvuori, Vice President, Sales and Marketing, Attido -

Ajankohtaista

FUNNEL KARTOITTAA

Account Based Marketing (ABM) strategisesti tärkeiden
b2b-kumppanuuksien kasvattamisessa

Toteutamme kartoitusta suomalaisten keskisuurten ja suurten yritysten ABM-toimintatavan hyödyntämisen tasosta ja maturiteetista. 

Account Based Marketing on toimintatapa, jolla lisäät asiakkaidesi tietämystä ja mielenkiintoa palveluitasi, tuotteitasi ja osaamistasi kohtaan ja parannat näin mahdollisuuksiasi myynnissä ja/tai asiakaspidossa.

Tämän nyt tehtävän ABM-kartoituksen toteutusaikatauluna on kevät–alkukesä 2019. Tulokset ovat suunnitellusti valmiina elo–syyskuussa 2019, ja kartoitukseen osallistuneet saavat käyttöönsä tästä tehdyn laajan tulosraportin veloituksetta. Osallistu siis ABM-kartoitukseemme!

Tämä kartoitus on osa laajempaa Yritysmarkkinan tila -kartoitussarjaamme. Sarjan tiivistelmäraportit ovat kaikkien tilattavissa veloituksetta.

 

FUNNEL KARTOITTI

Asiakaskokemuksen mittaamisen vaikutus hankintakokemuksen ja toimittajajohtajuuden kehittämisessä

Toteutimme hankinta- ja palvelukokemuksen sekä asiakaskokemuksen mittaamista tarkastelevan kartoituksen loppuvuoden 2017 aikana. Selvitämme kartoituksessa toteuttavatko B2B-palveluntarjoajat ja -kumppanit tällaista mittausta ja miten mittaaminen vaikuttaa näiden kokemusten kehittämiseen ja mielikuvaan palveluntarjoajista. Kartoituksessa selvitetään myös asiakkaiden tahtotilaa ja omia käytänteitä toteuttaa mittaamista itse niin palveluntarjoajiin tai toimittajiin päin kuin oman organisaation sisällä.

Osa 1: Asiakaskokemuksen mittaamisen nykykäytännöt 2018

Osa 2: Palvelu- ja hankintakokemuksen mittaaminen ekosysteemissä 2018

 

 

Blogi