Finanssi-Kontion myynnillisyyttä parannettiin Funnelin valmennuksilla

loka 17, 2017 | B2B-myynti, Caset

Funnelin ja Finanssi-Kontion yhteistyön avulla haluttiin vaikuttaa Finanssi-Kontion myyntiprosessiin sekä ottaa käyttöön uusia menetelmiä ja käytännön työkaluja. Funnelin valmennusten avulla projektipäälliköt ja järjestelmäarkkitehdit saivat paremmat valmiudet asiakkaiden tapaamiseen. Yrityksen päätöksentekijät puolestaan hioivat toimintatapojaan myyntisalkkujensa vahvistamiseksi.

Finanssi-Kontiolla oli tarve parantaa myynnillisyyttään. He halusivat syventää asiakaskohtaamisiin tarvittavia valmiuksia. Projektipäälliköt ja järjestelmäarkkitehdit kaipasivat yhtenäisempää sanomaa työnsä tueksi ja apua asiakkaiden luottamuksen herättämiseen.

– Myyntisalkun ja toiminnan tehokkuuden vahvistaminen olivat itselleni tärkeitä aiheita. Aloitin tähän liittyvän kehitysprojektin ja päätin värvätä siihen ulkopuolista apua. Näin käynnistyi yhteistyö Funnelin kanssa, kuvailee Finanssi-Kontion sovelluskehityksestä ja bisnestransformaatiosta vastaava johtaja Arie Elshout.

 

HAASTATELTAVANA

Arie Elshout
Vice President,
Application development
& transformation

KIINNOSTUITKO?
Ota yhteyttä

Mika Rautiainen
CEO
p. 040 520 0301
mika.rautiainen@funnel.fi

Message House -metodilla yhtenäistettiin yrityksen sanomaa ja vahvistettiin myynnillisyyttä

Funnel järjesti Finanssi-Kontiolla kuusi oivalluttavaan myymiseen tähtäävää valmennusta. Isoina teemoina olivat uusien ideoiden tuominen työhön, oman toiminnan kääntäminen reaktiivisesta proaktiiviseksi sekä asiakkaan luottamuksen rakentaminen.

– Funnelin perusmetodi on se, että valmentajillamme ei ole yhtä totuutta. Tieto ja ymmärrys otetaan loppuasiakkaan kokemuksesta ja luodaan sieltä. Siksi asiakaskuuntelut kuuluvat aina asiaan ja sen pohjalta rakennamme koulutuksemme, Funnelin toimitusjohtaja Mika Rautiainen kertoo.

Finanssi-Kontion valmennuksissa yhdeksi työkaluksi valittiin Message House -metodi. Sen vahvuuksia ovat selkeys ja fasilitointi sekä toimivuus ryhmäprosesseissa.

– Message House on auttanut meitä valtavasti. Se on työkalu, joka mahdollistaa helpomman tavan esitellä itseämme, luoda verkostoja ja tukea kilpailussa voittamista. Se on myös vahvistanut tarjouksiamme, Elshout sanoo.

 

Suurin etu on ymmärrys siitä, että meidän tulee keskittyä myyntiviestin hiomiseen ja varata siihen aikaa ja resursseja. Tätä työtä Funnel on ollut vahvasti mukana tukemassa ja se on poikimassa lisää myyntiä.

Arie Elshout

Vice President, Application development & tranformation, Finanssi-Kontio Oy

Hiotulla myyntiviestillä parempia tuloksia

Finanssi-Kontiolla ollaan tyytyväisiä Funnelin apuun myynnillisyyden kehittämisessä. On huomattu, että asioita voisi tehdä eri tavalla ja paremmin: Ihmiset ovat enenevässä määrin alkaneet ajatella myynnillisestä näkökulmasta omaa rooliaan asiakkuuden kasvattamisessa.

– Suurin etu on ymmärrys siitä, että meidän tulee keskittyä myyntiviestin hiomiseen ja varata siihen aikaa ja resursseja. Tätä työtä Funnel on ollut vahvasti mukana tukemassa, ja se on poikimassa lisää myyntiä, Elshout iloitsee.

Nyt Finanssi-Kontiolla tiedetään paremmin, mihin pitäisi keskittyä asiakkaan näkökulmasta. Funnel saa kehuja erityisesti siitä, että se ymmärtää asiakkaan näkökulmaa ja toimialaa.

– Funnel on sparrauskumppani, joka todella ymmärtää liiketoimintaamme. Tämä on hyödyllistä ja toisaalta välttämätöntä, jotta keskusteluista tulee syvällisiä. Lisäksi heiltä saadut ehdotukset työkaluille ja esimerkit niiden käytöstä ovat tarpeeksi konkreettisia, Elshout jatkaa.

Message Housen avulla Finanssi-Kontiolla on nyt yhtenäinen tarina, jota on selkeä käyttää ja joka toimii viitekehyksenä koko asiakasviestinnälle.

Finanssi-Kontio Oy

Finanssi-Kontio on OP-Palvelut Oy:n ja CGl:n omistama moderni yhteisyritys, joka on perustettu vuonna 2013 hoitamaan OP-ryhmän ulkoistamia ict­-palveluita.

Finanssi-Kontio Oy

 

 

Funnel somessa

Muita onnistumisiamme