Markkinakartoituksella toimialatuntemusta, liidejä ja markkinointisisältöä

marras 13, 2017 | Caset, Kartoitus

OpusCapitalla haluttiin syventää ymmärrystä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon tilaus- ja hankintaprosesseista. OpusCapita sai prosessin myötä vahvistetun päättäjärekisterin hyvillä liideillä, paljon tärkeää insight-tietoa myyntiin, liiketoiminnallisesti apua asiakaslähtöisyyden kehittämiseen sekä mielenkiintoista aineistoa markkinoinnin käyttöön.

TARVE: OpusCapitalla haluttiin syventää tietämystä terveydenhoitoalan hankintakäytännöistä laaja-alaisesti

OpusCapitan tarve oli toteuttaa terveydenhuoltoalan B2B-Markkinakartoitus, joka palvelee niin myyntiä, markkinointia kuin liiketoimintaakin. Koska mukana oli organisaation monta eri toimintoa, Funnelin rooli oli myös ohjata ja vetää yhteen tarpeita ja näkemyksiä.

– Terveydenhoitoala on meille tärkeä, mutta emme tunteneet entuudestaan sen hankintaprosessia. Tarvitsimme siis ammattitaitoisen toteuttajan, jolla on kokemusta niin alasta itsestään kuin kartoitusten teosta. Funnelin olemme todenneet aiemminkin luotettavaksi kumppaniksi, joten valinta oli selkeä,  markkinointipäällikkö Jasmina Elo kertoo markkinakartoituksen lähtökohdista.

HAASTATELTAVANA
Jasmina Elo
Country Marketing Manager

KIINNOSTUITKO?
Ota yhteyttä

Pia Pulkkanen
Digital Ecosystem Development & Customer Experience Lead
p. 040 082 0406
pia.pulkkanen@funnel.fi

TOTEUTUS: Markkinakartoituksen sisältö räätälöitiin OpusCapitan lähtökohdista

Aluksi Funnel järjesti OpusCapitan kanssa kaksi konseptointitilaisuutta, joissa käytiin keskustelua kartoituksen perimmäisistä tarpeista ja iteroitiin sen runkoa. Prosessi vaati näin tehtynä OpusCapitalta hieman oman ajan käyttöä, mutta samalla se toimi terveydenhoitoalaan tutustuttamisena ja sitoutti sisäisiä sidosryhmiä.

– Funnelin tuki liikkeelle lähdössä ja siinä, miten tällaisen markkinakartoituksen runkoa aletaan rakentaa, oli meille tärkeä, Elo kiittelee.

Runko iteroitiin Funnelin vahvojen suositusten mukaisesti. Sisällössä onnistuttiin myös vastaajien näkökulmasta ja kartoitukseen vastannut kohderyhmä antoi hyvää palautetta. He kokivat aihealueen mielenkiintoiseksi ja osallistuivat mielellään puhelimitse toteutettuihin haastatteluihin.

Kartoituksesta saatua sisältöä pystymme hyödyntämään eri tavoin eri kanavissa. Linkitämme kartoituksesta saatua materiaalia isompaan tarinaamme terveydenhuoltotoimialalle ja samalla pystymme rakentamaan ja vahvistamaan arvolupaustamme asiakkaalle.

Jasmina Elo

Country Marketing Manager, OpusCapita

TULOKSET: Ymmärrys alasta kasvoi merkittävästi, myynti sai hyviä liidejä ja markkinointi mielenkiintoista materiaalia

Funnel analysoi laajan laadullisen haastatteluaineiston, jonka jälkeen pidettiin yhteinen purkutilaisuus OpusCapitan kanssa. Raportointiesitystä olivat kuuntelemassa myynnin, markkinoinnin ja viestinnän sekä liiketoiminnan edustajat. OpusCapitalla odotettiin raportin tuloksia hieman varautuneena, sillä aiemmat kokemukset vastaavista projekteista olivat jääneet laihoiksi. Raportointitilaisuudessa yllätyttiinkin Funnelin toteuttaman markkinakartoituksen laadusta ja syvyydestä.

– Liiketoiminnan ihmisillekin, jotka olivat mukana raportointitilaisuudessa ja jotka ovat hankinnasta maksuun -prosessin asiantuntijoita, oli positiivinen yllätys, miten paljon uutta tietoa saatiin kaivettua terveydenhuoltotoimialan hankinnan, oston ja tilauksen prosesseista, Elo iloitsee.

OpusCapitalla saatiin kartoituksesta ja raportista monta hyötyä: terveydenhuollon toimialatuntemusta, tietoa siitä, miten tilaus- ja hankintaprosessit toimialalla etenevät sekä käsityksen, miten kokonaisuus talon sisällä itse hahmotetaan.

– Tutkimuksen tulokset vahvistivat käsitystämme organisaatioiden haasteista hankinnasta maksuun -prosessissa. Saimme kartoituksen kautta syvällisempää ymmärrystä terveydenhuollon hankinnasta maksuun -prosessista ja kartoitus näytti vihreää valoa, että toimialassa on meille potentiaalia.

Kartoituksen avulla OpusCapita sai vahvistettua myös päättäjärekisteriään. Markkinoinnillisesti ja myynnillisesti on arvokasta, kun viestien kohdistamisesta saadaan varmaa ja selkeää. Hyviä liidejä saatiin kartoituksen kautta käyttöön. Myös insight-tieto kasvoi ja tämä yksityiskohtainen tieto antaa myyjille pohjaa keskustella asiakkaan kanssa eri tilanteissa. Kartoitus on palvellut monipuolisesti myös liiketoimintaa, tukien kehitystä yhä asiakaslähtöisemmäksi.

OpusCapitalla panostettiin vielä myöhemminkin raportin jatkopureskeluun.

– Kartoituksesta saatua sisältöä pystymme hyödyntämään eri tavoin eri kanavissa. Linkitämme kartoituksesta saatua materiaalia isompaan tarinaamme terveydenhuoltotoimialalle ja samalla pystymme rakentamaan ja vahvistamaan arvolupaustamme asiakkaalle, Elo kertoo jatkosuunnitelmista.

 Saimme kartoituksen kautta syvällisempää ymmärrystä terveydenhuollon hankinnasta maksuun -prosessista.

Jasmina Elo

Country Marketing Manager, OpusCapita

YKSI KUMPPANI: Kartoitusrunko, haastattelut, analyysi, raportti ja infograafi Funnelin käsialaa

Funnel tuotti tuloksista myös erillisen infograafin. Se kiteyttää pieneen tilaan monta asiaa ja on visuaalisesti kutsuva. Infograafi toimii tiiserinä kartoitukseen ja jatkokeskusteluun asiakkaan kanssa.

– Hyödynnämme infograafia sekä ulkoisesti että sisäisesti. Kartoitustulosten lisäksi meillä on nyt myös muuta kättä pidempää, jota voimme helposti käyttää tapahtumissa, jakaa online-kanavissa ja avata keskusteluja, Elo ynnää.

Kartoitusrungon, haastattelujen, analyysin, raportin ja infograafin tekeminen yhden ja saman kumppanin kanssa nopeutti prosessia ja helpotti OpusCapitan resurssitarvetta merkittävästi. Ylimääräisiltä tehtävänannoilta vältyttiin, kun Funnelilla pystyttiin koko ajan olemaan kiinni syvällä aiheessa.

– Kyllä laadussa näkyy, kun kumppani pääsee pureutumaan aiheeseen ja on itsekin kiinnostunut ja motivoitunut siitä, Elo vakuuttaa. Hyötyä tulee, kun ei tarvitse briiffata sisältöä uudelleen, se näkyy hinnassa, laadussa ja koko prosessin sujuvuudessa.

Selkeyttä ja luotettavuutta läpi projektin

Isot projektit vaativat jämäkkää yhteenvetoa ja selkeää ohjausta varmaan suuntaan.
– Me tarvitsimme kumppanin, jonka kanssa on helppo kommunikoida, pitää langat käsissä ja varmistaa hyvän lopputuloksen. Funnel toimi kumppanina hyvin tässä kaikessa, Elo vakuuttaa.

OPUSCAPITA

OpusCapita auttaa organisaatioita myymään, ostamaan ja maksamaan tehokkaasti ja turvallisesti. Avullamme ostajat ja toimittajat saavat reaaliaikaisen näkyvyyden liiketoimintaansa. Yli 3 000 asiakasta yli 100 maassa käyttää hankinnan, maksamisen ja kassanhallinnan sekä tuotetiedon hallinnan ratkaisujamme voidakseen verkottua, toimia ja kasvaa. OpusCapita käsittelee vuosittain yli 220 miljoonaa sähköistä tapahtumaa Business Network -verkostossaan, johon kuuluu noin miljoona organisaatiota ja yli 11 000 rahoituslaitosta ympäri maailman.

OpusCapitan pääkonttori on Helsingissä. opuscapita.com >>

Funnel somessa

Muita onnistumisiamme