Mitä suurempi asiakkuus tai kumppanuus, sitä merkityksellisempää on yhteistyön sujuvuus sekä arvostuksen ja luottamuksen ilmapiiri. Tiiviimmillään kummallakin osapuolella on jatkuva nälkä kehittää toimintaa yhdessä ja yhteistyö synnyttää uutta liiketoimintaa ja tarjoaa etumatkaa kilpailijoihin.

Leipälajimme Funnelissa on mitata, analysoida ja tulkita näitä tiiviitä yhteistyösuhteita sekä valjastaa löydökset asiakkaamme liiketoiminnan kehittämiseksi. Metodimme pohjautuvat laadullisiin menetelmiin, koska niiden avulla saamme asiakkaan tai yhteistyökumppanin aidon äänen ja kokemusperäisen palautteen parhaiten kuuluviin.

 

CX-Indeksillä vertailtavuus, jatkuvuus ja objektiivisuus

Kokemusperäisessä, pääosin laadullisessa palautteessa on helposti myös heikkoutensa; miten taata vertailtavuus, nähdä trendien kehitys ajan yli tai varmistua siitä, että tulkintaan ei sekoitu liikaa subjektiivisuutta? Erityisen paljon näitä asioita kokemukseni mukaan mietitään yrityksissä, joissa paitsi omat, myös asiakkuus- sekä kumppaniorganisaatioiden koot ovat suuria ja toimintakenttä ulottuu useisiin kulttuureihin. Tähän tarpeeseen syntyi Funnelin CX-Indeksi.

CX-Indeksimme tuo kokemusperäisen palautteen määrämuotoiseen, helposti vertailtavaan muotoon. Mikä parasta, mittaristo soveltuu käytettäväksi useissa eri kanavissa ja siksi se toimii erinomaisena tukipilarina niissäkin toimintaympäristöissä, joissa asiakaskokemusta mitataan asiakkuuden elinkaaren eri kohtaamispisteissä.

Liisi Koivu