CX Pulse on yhteisö, jossa yrityspäättäjät arvioivat tärkeiden kumppaneidensa suoriutumista ja yhteistyön tuottamaa asiakaskokemusta. Yhteisössä voi lisäksi arvioida kilpailutus- ja neuvotteluvaiheessa syntynyttä ostokokemusta. 

Tulosten luotettavuus taataan hyvällä mittaristolla – sellaisella, joka tutkitusti mittaa asioita, joista hyvä asiakaskokemus syntyy yritykseltä yritykselle -välisessä liiketoiminnassa.  

Tulosten vertailtavuus tukeutuu Funnelin kehittämään tapaan indeksoida kokemusperäinen palaute. Tulokset esitetään yhteisön jäsenille verkkosivustolla olevalla dashboardilla, jossa eri toimialoja ja vastaajaryhmiä klikkaamalla tuloksia on helppo vertailla. 

Asiakaskokemuksen vertailudata luodaan yhdessä,
CX
Pulse on sen pohjana 

Kantava ajatus yhteisön perustamisen takana on tarjota alusta, jossa sekä palveluja ostavat että palveluja tuottavat yritykset pääsevät pureutumaan B2B-asiakaskokemuksen benchmark-tuloksiin. 

– Aika näyttää, mitä käyttötarkoituksia yhteisön jäsenet datalle keksivätkään. Esimerkiksi IT, logistiikka ja kiinteistöhuolto ovat aloja, joissa tehdään laajoja palvelusopimuksia. CX Pulsen tuottama vertailudata tarjoaa mielenkiintoista lisäpontta näiden kumppanuuksien johtamiseen esimerkiksi tilanteessa, jossa asiakas huomaa asiointi-ilmapiiriä mittaavan indeksin olevan heillä merkittävästi alhaisempi kuin muilla saman toimialan kumppaneita arvioineella vastaajaryhmällä, kuvailee Liisi Koivu Funnelista CX Pulsen käyttötarkoituksia.

– Vastaavasti palveluja tuottava yritys esimerkiksi IT- tai työterveydenhuollon alalta hyötyy näkymästä, josta se näkee asiakkaiden arviot oman toimialansa suoriutumisesta. Mikäli esimerkiksi indeksi, joka mittaa palveluntarjoajan kykyä ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa, droppaa verrattuna muihin toimialoihin, voi oman henkilökunnan liiketoimintaymmärryksen kehittämisen satsaaminen rakentaa kilpailuetua, Koivu toteaa. 

 

Liity CX Pulse -yhteisöön jo tänään >>