Työssäni palkitsevinta on se, että saan seurata asiakasyrityksissämme tapahtuvaa muutosta.

Onnistuessaan muutoshankkeet ovat monelle johtajalle työn merkityksellisintä sisältöä. Matka onnistuneen muutoksen johtamisessa voi olla kivinenkin ja varrelle osuu usein liuta vastoinkäymisiä tai takapakkeja.

 

Muutosjohtamisen vaiheet

Muutosjohtamisesta väitellyttä Pekka Mattilaa referoiden, muutoksen juurrutus yrityksen arkeen voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin:

  1. Julkista ja perustele uusi suunta
  2. Valjasta pilotit
  3. Uudista mittarit ja kannustimet
  4. Kasvata osaamista ja osaajia
  5. Varmista kestävä muutos

Pienissä työyhteisöissä johtajan oma omistautuneisuus, ammattitaito ja innostus voivat hyvin riittää onnistuneen muutoksen läpivientiin ja kantaa pitkälle.

Mitä suuremmasta organisaatiosta tai juurtuneemmista toimintatavoista on kyse, sitä enemmän painoarvoa on muutoshankkeen onnistuneella pilotoinnilla, hyötyjen sisäisellä myymisellä sekä sitouttamiseen satsaamisella.

Määrätietoinen, mutta hätiköimätön muutosjohtaminen

Kaikki sen tietävät, että runnomalla ei hyvä tule, mutta vatulointiinkaan ei ole varaa. Miten toimia?

Uskallan väittää, että muutoshankkeiden läpivientiä nopeutetaan merkittävästi, kun hyödynnetään eri vaiheissa asiakkaan ääntä. Tässä joitakin arkisia perusteluja:

  • Muutosta vastustetaan vähemmän, kun pääosassa ei olekaan talon sisäinen jargonia tai johdon sanoma (ja tämä kaikella kunnioituksella johtoa kohtaa), vaan tilaus muutokselle tulee asiakkaalta.
  • Omaksuminen siitä, mitä ylipäätään ollaan muuttamassa ja miksi, nopeutuu, kun tekeminen linkittyy siihen, miten muutos näyttäytyy asiakkaille.
  • Kun omaksuminen nopeutuu, lisääntyy myös innostus, joka osaltaan synnyttää imua ja tempaa mukaansa uudentyyppiseen toimintaan ja työtapoihin.

Asiakaskuuntelut muutosjohtamisen vauhdittajina

 Asiakkaalta saatu palaute ja seikkaperäiset perustelut auttavan kiteyttämään tarpeen tehtävälle muutokselle. Sen avulla voidaan myös alleviivata vaaroja, joita toimettomuudella tai viivyttelyllä pahimmillaan aikaansaadaan.

Parhaimmillaan asiakkaan äänen hyödyntäminen tarjoaa muutoshankkeisiin kullanarvoisia pikavoittoja, kun jollakin nopeasti ja ilman lisäbudjettia korjattavalla asialla saadaan merkityksellinen muutos aikaan. Sen avulla myös tuetaan pilotteja onnistumaan, kun voidaan osoittaa saavutettu asiakashyöty.

Arvostan yrityksiä ja johtajia, jotka hyödyntävät asiakkaan ääntä oman toiminnan kehityksen moottorina. Vaatii rohkeutta katsoa totuutta silmiin ja uudistua.

Onnistuneen muutoksen johtaminen voi olla vuosienkin mittainen hanke, mutta kun maaliin päästään, tunne on poikkeuksellisen hieno. Ja mikä hienointa, myös asiakaskunta huomaa muutoksen. Suosittelen kokeilemaan.

Liisi Koivu