Yhteistyön kaksisuuntainen mittaaminen tarjoaa MTV:lle apua B2B-kumppanuuksissa

Asiakaskokemus / CX, Asiakasymmärrys / Customer Insight , Caset

MTV halusi saada sidosryhmäkumppaneiltaan syväluotaavaa palautetta ja kehittää sen avulla yhteistyötä. Apuvälineenä toimi Funnelin kaksisuuntainen yhteistyön nykytilan mittaus.

Tiedolla johtaminen tärkeää MTV:llä

MTV haluaa uudistaa B2B-asiakas- ja kumppanikokemuksen mittaamisen toimintamalliaan ja tiedolla johtamisen käytäntöjään. Tavoitteena on luoda jatkuvan mittaamisen toimintamalli, jonka avulla seurata asiakkuuksien ja kumppanuuksien tilaa.

Ensimmäinen laadullinen tarkastelu toteutettiin tuotantoyhtiöihin alkuvuodesta 2019. Seuraavaksi jatkettiin mediatoimistokumppanuuksien kuuntelemisella.

Mediatoimistosuhteista vastaava yhteyspäällikkö Yvonne Wagello pitää systemaattista mittaamista erittäin tärkeänä.

– Minulle on todella tärkeä tieto, missä asiakkaiden mielestä mennään ja osoittaa heille, että meille on aidosti tärkeää kuulla palautetta ja toimia sen mukaan, Wagello sanoo.

HAASTATELTAVINA

Kari Mononen,
kaupallinen johtaja

Outi Rekola
myyntijohtaja

Yvonne Wagello
yhteyspäällikkö, mediatoimistot

KIINNOSTUITKO?
Ota yhteyttä

Pia Pulkkanen
Digital Ecosystem Development & Customer Experience Lead
+358 40 082 0406
pia.pulkkanen@funnel.fi

Toiveista ja kokemuksista apua strategiseen kehittämiseen

Funnelin asiantuntijat kysyivät yhteistyön kokemuksista sekä MTV:n omilta myyjiltä että haastattelemalla mediatoimistojen edustajat. Näin mittauksesta saatiin kaksisuuntainen, kun samoista teemoista on kysytty molemmilta osapuolilta.

Palautteen saamiseksi mediatoimistoille tehtiin laaja kysely muun muassa palveluiden sisällöistä ja henkilösuhteista.

– Palautetta saadaan luontevasti kasvokkainkin, ja sekin on tärkeää. Yksittäisessä hetkessä tullut yksittäinen kommentti ei kuitenkaan vielä anna strategiselle yhteistyön kehittämiselle kunnollista pohjaa, Wagello sanoo.

Funnelin haastatteluista koostamat raportit antavat paljon eväitä MTV:n ja mediatoimistojen yhteistyön kehittämiseen. Kehityskohteista on jo olemassa hyvä runko, jonka pohjalta sopia yhdessä seuraavista askelmerkeistä. Näin rakennetaan myös perustaa tulevalle strategialle ja pitkäjänteiselle yhteistyölle.

Kvalitatiivista tutkimusta tehtäessä on todella tärkeää, että haastattelijakin ymmärtää, mistä on kyse.

Outi Rekola

myyntijohtaja, MTV

Kaupallinen johtaja Kari Mononen käyttää saatuja palautteita keskustelun apuna käydessään kuunteluiden tulokset läpi mediatoimistojen kanssa.

– Suurin anti kartoituksesta onkin, millaisia toiveita kullakin on ja mihin tulee jatkossa kiinnittää huomiota, Mononen sanoo.

 

Laaja määrä dataa avautuu tulkinnan kautta

Haastattelut poikivat hedelmällistä keskustelua, ja yhteistyö oli vastaajilla tärkeänä mielessä. Mielipiteitä kysyttiin niin monivalintaväittämillä valmiiden vastausvaihtoehtojen avulla kuin avoimilla kysymyksillä, ja näistä nostettiin esiin usein toistuvat teemat.

– Olen aiemminkin huomannut, että kvalitatiivista tutkimusta tehtäessä on todella tärkeää, että haastattelijakin ymmärtää, mistä on kyse, myyntijohtaja Outi Rekola sanoo.

– Haastattelijan ammattitaidolla on iso merkitys siinä, miten laadukasta dataa ja miten syvällisiä vastauksia saadaan.

Syvähaastatteluja tehdessä syntyykin helposti suuri määrä dataa. Se ei kuitenkaan pelkästään riitä:

– Lähdimme hakemaan datan ohelle myös tulkintaa, ja juuri tässä Funnel auttoi suuresti. He tunnistivat valtavasta datamäärästä yhteisiä nimittäjiä, ja osoittivat sen, mikä on tärkeää, Rekola kuvailee.

Suurin anti kartoituksesta onkin, millaisia toiveita kullakin on ja mihin tulee jatkossa kiinnittää huomiota.

Kari Mononen

kaupallinen johtaja, MTV

Mittaaminen auttaa jokapäiväisen arjen kanssa

MTV:llä ollaan jo uteliaita mahdollisten jatkoprojektien suhteen.

– Saimme tästä projektista paljon irti, ja olemme jo keskustelleetkin, miten yhteistyötä voitaisiin jatkossa kehittää eteenpäin, Wagello sanoo.

Rekola on samoilla linjoilla.

– Arkityön avuksi olisi ehdottoman tärkeää, että mielellään sama henkilö antaisi palautetta vaikka vuoden välein ja näin seurattaisiin, miten tekemisemme kehittyy palautteen perusteella.

Funnelille Rekola ja Wagello antavat täydet pisteet:

– Funnelin kanssa yhteistyö oli todella toimivaa, täytti kaikki odotukset ja aikataulut pitivät moitteettomasti, molemmat summaavat.

MTV Oy

 MTV on suomalainen mediayhtiö ja monipuolinen mediatalo. Se viihdyttää, uutisoi ja luo elämyksiä ajasta ja paikasta riippumatta. MTV3, Sub ja AVA ovat maksuttomia tv-kanavia ja mtv-palvelu tarjoaa MTV:n suosituimmat ohjelmat katsottaviksi verkossa. Maksullisia ohjelmasisältöjä – elokuvia, sarjoja, lastenohjelmia ja urheilua – voi katsoa C Moren suoratoistopalvelussa sekä C Moren maksu-tv-kanavilla. MTV-konserniin kuuluu myös Mediahub Helsinki Oy, joka tuottaa MTV:n uutistarjonnan. MTV:n omistaa ruotsalainen mediayhtiö Bonnier AB.

mtv.fi

Funnel somessa

Muita onnistumisiamme