Miten lanseerata uusi tuote? B2B-Markkinakartoitus Media Pocketin tukena

Caset, Kartoitus


Media Tailor on suomalainen IT-talo, joka lanseerasi uudenlaista mediatiedostojen hallintatyökalua, Media Pocketia. Sen markkinapotentiaalin ja oikeanlaisen kehityssuunnan varmistamiseksi Funnel toteutti B2B-markkinakartoituksen Suomessa ja Ruotsissa.

TARVE: Pohjoismaiseen markkinaan siirtyminen ja kärjet tuotteen jatkokehittelylle

Pohjoismaisille markkinoille tähyävä Media Tailor Oy halusi selvittää uuden innovaationsa, Media Pocketin, markkinapotentiaalia Suomessa ja Ruotsissa.

– Tarve Media Pocketille oli syntynyt omien käsityksiemme kautta. Nyt halusimme lähteä varmistamaan, että markkinapotentiaalia on ja ettei tämä ole vain oma kaunis ajatuksemme. Haimme myös kansainvälistymiskulmaa, portteja vähän auki Skandinaviaan, Media Tailorin toimitusjohtaja Markus Paul kuvaa kartoituksen lähtötilannetta.

Markkinakartoituksen tavoitteena oli kerätä tietoa niin kilpailijoista kuin potentiaalisten asiakkaiden tarpeista tuotteen jatkokehitystä ajatellen.

– Halusimme taustoittaa niitä syitä ja ilmenemistä, mitä asiakaskohtaisissa tilanteissa aidosti on mediatiedostojen hallinnassa, Media Pocketia kehittänyt Product Owner Patrik Björkenheim Media Tailorilta kertoo.

HAASTATELTAVINA

Markus Paul
toimitusjohtaja, Media Tailor

Patrik Björkenheim,
Product Owner, Media Tailor

KIINNOSTUITKO?

Ota yhteyttä

Mika Rautiainen
toimitusjohtaja
p. 040 5200 301
mika.rautiainen@funnel.fi

Kartoitusraportti auttoi meitä luomaan myynnillemme tuotteen asiakassegmenttikohtaiset kärkiviestit. Lisäksi  rakensimme kokonaisen asiakastapahtuman sisällöt kartoitettujen teemojen ympärille.

Markus Paul

toimitusjohtaja, Media Tailor

TOTEUTUS: Puhelinhaastatteluilla laadullista tietoa – B2B-markkinakartoitus myynnin, markkinoinnin ja kehitystyön tukena

Funnel kartoitti Media Tailorille tärkeää markkinaa Media Pocketin lanseeraamisen tueksi haastattelemalla isojen ja keskisuurten yritysten päättäjiä ja markkinointijohtoa Suomessa ja Ruotsissa. Aihe mediatiedostojen uudenlaisesta, toimintoja helpottavasta ja nopeuttavasta hallinnasta koettiin haastatteluissa hyvin mielenkiintoiseksi. Kohderyhmä osoittautui varsin oikeanlaiseksi ja antoi paljon laadullista tietoa Media Tailorin strategisten päätösten tueksi.

Kartoituksen lisäksi Funnel tuotti saaduista löydöksistä Media Tailorille myös digitaaliseen käyttöön tarkoitetun hand-outin Media Pocketin myynnin ja markkinoinnin käyttöön. Sen avulla asiakkaan on helppo hahmottaa, millaisten mediatiedostojen hallintaan liittyvien haasteiden kanssa yritykset painivat ja miten Media Pocketilla pystytään siihen vastaamaan.

HYÖDYT: Taskussa sopiva markkinarako, uudet kontaktit ja varmuus kehityssuunnalle

Funnelin toteuttama B2B-markkinakartoitus tarjosi Media Tailorille moninaisia hyötyjä. Koska haastateltaviksi valikoitui Funnelin etsinnän tuloksena Media Pocketin käyttäjiksi sopiva kohderyhmä, sai Media Tailor käyttöönsä heistä samalla myös hyvän listauksen uusia kontakteja.

– Yhtenä tavoitteena oli myös uuden asiakassektorin löytyminen. Nyt saimme lisää pohjaa asiakassegmentointiin, sillä esiin nousi myös sellaisia aloja ja yrityksiä, mitä meille ei olisi tullut välttämättä mieleenkään, Paul iloitsee.

Laadulliset haastattelut avasivat yritysten tilannetta mediatiedostojen hallinnan ja käsittelyn haasteista. Se valoi uskoa Media Pocketin käyttötarpeelle ja lanseerauksen oikea-aikaisuudelle. Samalla Media Tailor sai varteenotettavia ja tarpeellisia ideoita Media Pocketin jatkokehitykseen ja strategisen päätöksenteon tueksi.

– Oman työn kannalta omat hypoteesit varmistuivat sen suhteen, mihin tuotekehityksessä ja käyttöliittymässä kannattaa keskittyä, jotta varmasti saadaan sellainen tuote, jonka käyttökokemus ratkaisee tietyt liiketoiminnalliset haasteet, Björkenheim kiittelee.

Sisältöä myyntiin ja markkinointiin

Tehty markkinakartoitus myös paljasti, ettei Media Tailorin tarjoamaa palvelua juurikaan löydy markkinoilta, vaikka kysyntää sille selkeästi on.

– Tulokset oli tosi positiivisia; kuinka kiinnostava tämä tuote onkaan markkinoilla, Paul kommentoi saatuja tuloksia.

Raporttia hyödynnettiin myös Media Tailorin myyntiviesteihin.

– Kartoitusraportti auttoi meitä luomaan myynnillemme tuotteen asiakassegmenttikohtaiset kärkiviestit. Lisäksi  rakensimme kokonaisen asiakastapahtuman sisällöt kartoitettujen teemojen ympärille.

– Suosittelen Funnelin B2B-markkinointikartoitusta nimenomaan silloin, jos on uusi tuote tai liiketoiminta, minkä haluaa päästä lanseeraamaan. Tämäntyyppinen markkinakartoitus kannattaa tehdä niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista, että saa selkeyttä, mihin on investoimassa, Paul kannustaa.

Oman työn kannalta omat hypoteesit varmistuivat sen suhteen, mihin tuotekehityksessä ja käyttöliittymässä kannattaa keskittyä, jotta varmasti saadaan sellainen tuote, jonka käyttökokemus ratkaisee tietyt liiketoiminnalliset haasteet.

Patrik Björkenheim

Product Owner, Media Tailor

Media Tailor

Median murros ja monikanavaiset digitaaliset julkaisut haastavat kaikkien alojen toimijat mediatiedostojen hallinnan osalta, kun sisältöjä versioidaan ja julkaistaan nopeasti. Media Tailor tarjoaa kaikenkokoisille yrityksille skaalautuvia palveluja näihin tarpeisiin – räätälöityjen pilvipalvelujen avulla mediatiedostojen käsittelyn, arkistoinnin ja julkaisun tehostaminen helpottuu entisestään.

mediatailor.fi
mediapocket.io

Funnel somessa

Muita onnistumisiamme