Asiakasarvo tarkoittaa asiakkaan kokemaa arvoa yrityksen tuotteista, palveluista ja palvelusta. Koettu arvo puolestaan on vahvasti sidoksissa asiakkaiden odotuksiin eli siihen mitä he odottavat yrityksen tuotteilta, palveluilta tai sen tarjoamalta palvelulta. Asiakkaat ovat myös erilaisia ja eri asiakassegmentit odottavat ja arvostavat usein hyvinkin eri asioita asiakassuhteessaan.

Asiakasarvon tyyppejä

Asiakasarvon tyyppejä ovat esimerkiksi taloudellinen arvo, mukavuusarvo, toiminnallinen arvo ja tunnearvo. Taloudellista arvoa asiakkaalle syntyy, jos yritys voi osoittaa tuotteidensa tai palveluidensa tuottavan asiakkaalle lisää rahaa tai säästävän asiakkaan kustannuksia. Mukavuusarvo syntyy esimerkiksi vaivattomasta yhteistyöstä tai asiakkaan aikaa ja vaivaa säästävistä hyödyistä. Toiminnallista arvoa syntyy, kun tuotteen tai palvelun ominaisuudet tuottavat asiakkaalle hyötyjä, jotka hän kykenee sekä havaitsemaan että ymmärtämään. Yksi vahvimmin sitouttavista arvon kokemisen tyypeistä on tunnearvo. Vahva tunnekokemus jää mieleen ja positiivinen asiakaskokemus saa asiakkaan palaamaan uudestaan ja uudestaan. Jos asiakkaan kokema arvo eroaa edukseen kilpailijoiden vastineista, on kyseessä asiakasarvosta syntyvä kilpailuetu.

Lue lisää: Asiakasarvo vaikeasti kopioitavan kilpailuedun lähteenä

Yritykselle syntyvä arvo asiakkaan kokemasta arvosta

Kun yritys tuottaa asiakkailleen erottuvaa merkityksellistä arvoa tuottavat myös asiakkaat yritykselle arvoa, joita ovat

  • Taloudelliset tuotot lyhyemmällä tarkasteluvälillä
  • Kustannussäästöt tehokkaammasta tekemisestä ja paremmin kohdennetusta palvelemisesta
  • Asiakkuuden elinkaari = asiakassuhteen kesto ja asiakkaan tuoma arvo palvelun tuottajalle. Pitkäaikainen asiakassuhde tuo arvoa yritykselle turvaamalla toiminnan jatkuvuutta ja tuomalla säännöllistä tuloa.

Yhä useammin asiakasarvo syntyy monipuolisten suhteiden arvona erilaisten arvoverkostojen muodossa. Niissä vuorovaikutussuhteet voivat olla hyvinkin monen keskeisiä ja perinteiset tilaaja-toimittajasuhteet kääntyvät jopa päälaelleen.

Lue lisää asiakasarvosta >>

Haluatko kasvattaa yrityksesi arvoa? Ota yhteyttä niin kerron mielelläni lisää.


Artikkeli on ensimmäinen osa asiakasarvoa käsittelevää sarjaamme. Sarjan muut osat löydät täältä:

Ota sosiaalisen median kanavamme seurantaan, niin saat tietää aina, kun julkaisemme lisää mielenkiintoisia artikkeleita !

Tarja Lähdemäki
Chief Customer Officer

tel +358 400 772 611
tarja.lahdemaki@funnel.fi