B2B-asiakaskokemuksia mittaava ja kehittävä Funnel Oy on ottanut uudenlaisen Advisory Board -toimintamallin oman toimintansa ja palveluidensa kehittämisen tueksi. InHunt Groupin Suomeen lanseeraama Advisory Board -toimintamalli on organisaation toimintaa kehittävä ulkopuolisten neuvonantajien ryhmä.

Advisory Board on oivallinen työkalu organisaation johdon ja hallituksen tueksi, kun se on hyvin ja jämäkästi johdettua. Strategisen tason asiantuntijaryhmän panos antaa lisää laajuutta, syvyyttä ja uutta tietoa niin organisaatiolle kuin boardilaisille itselleen.

Advisory Board -toimintamallia, joissa toiminta on strukturoitua, hyvin johdettua ja molemmin puolin hyödyllistä, lanseeraa Suomeen InHunt Group Oy. Funnelin lisäksi InHunt Group Oy:n Advisory Board -toimintamallia käyttää muun muassa Suomen Unicef.

– Käytännössä me saamme Advisoreiltamme eli neuvonantajiltamme tukea omaan strategiatyöhömme. Opimme myös muiden toimialojen parhaita käytäntöjä johtamiseen sekä liiketoiminnan että tarjooman kehittämiseen, luettelee Funnelin toimitusjohtaja Mika Rautiainen uudesta toimintamallista koituvia hyötyjä.

Advisory Boardin jäsenillä vastuuvapaus ja vapaaehtoisuus

Funnelissa Advisory Board kokoontuu sparraamaan johtoa kerran–pari kvartaalissa ja tekee tätä probonona. Boardissa mukanaolo vahvistaa jäsenten omaa verkostoa ja mahdollistaa oppimisen muilta jäseniltä. Boardin myötä he pääsevät näkemään ideoidensa tuloksia pienessä, nopealiikkeisessä yrityksessä.

– Advisory Board -toiminta on win-win ratkaisu yrityksen menestykseen tarvittavan strategisen tason osaamisen hyödyntämiseksi, ja sen jäsenille tehokas ja inspiroiva mahdollisuus oppimiseen, kertoo Advisory Board -toimintamallia Suomeen luotsaava Tarja Ilvonen InHunt Groupista.
– Itse olen mukana Funnelin Advisory Boardissa, koska Funnel on mielenkiintoinen yritys, jolla on uusia ja uudenlaisia avauksia.

Funnelin Advisory Board on aloittanut toiminnan neljällä jäsenellä. Ilvosen lisäksi mukana toimivat Vapon Energy Divisionin johtaja Dan Björn, Veikkaukselta Heidi Ioannidou, VP Business Planning and Innovations, sekä Trä Groupista Berit Virtanen-Thewlis, SVP People, Culture & Communications.

– Minulle tällainen toiminta ja tämän tyyppiset keskustelut ovat elinehto, jotta avarakatseisuus ja luovuus omassa työssä ja johtamisessa säilyvät – muuten on edessä parissa vuodessa syvä urautuminen. Advisory Boardista saa energiaa, näkemystä ja ideoita! perustelee Dan Björn mukanaoloaan Funnelin Advisory Boardissa.

Funnelin asiakkaille entistä parempaa palvelua

Funneliin Advisory Boardin jäsenet valittiin heidän erilaisten vahvuuksiensa vuoksi. Kaikilla on kuitenkin sellaista taustaa, mikä toimii Funnelin liiketoiminnan kehittämisessä.

– Aluksi uusi Advisory Boardimme fokusoi tukensa Funnelin sisäisen toiminnan kehittämiseen. Operatiiviseen toimintaan neuvonantajat eivät jatkossakaan suoraan osallistu, mutta antavat osaamistaan tueksemme niin, että uskon sen näkyvän entistä parempana palveluna asiakkaillemme ja asiakkaidemme asiakkaille, Mika Rautiainen hehkuttaa.

Lisätietoja:
Mika Rautiainen, toimitusjohtaja
Funnel Oy
puh. 040 520 0301

Tarja Ilvonen, Johtaja Board Competences, Senior Headhunter
InHunt Group Oy
Advisory Board, Funnel 2.0 Oy
puh. 050 569 1921