Asiakasarvo vaikeasti kopioitavan kilpailuedun lähteenä

Ymmärrys asiakkaan kokemasta arvosta eli asiakasarvosta rakentaa organisaatioon kilpailuetua. Lue Tarja Lähdemäen blogi aiheesta.