Pääni räjähtää. Ei tuskasta tai turhautumisesta  vaan uusista ideoista ja innostuksesta. –Näin voisi summata kokemukseni ensimmäisestä parista kuukaudesta Funnelin uuden Advisory Boardin toimintaa.

Boardilaiset ovat jo lyhyessä ajassa luoneet arvoa niin minulle johtajana kuin koko Funnelille. Innoittavat ja innostuneet keskustelut eri toimialoja ja taustoja edustavien advisoreidemme kanssa ovat rikastaneet ajatuksiamme sekä törmäyttäneet meitä täysin uusien ja erilaisten tulevaisuudennäkymien ja mahdollisuuksien kanssa.

Tähän mennessä juuri tuo tutun laatikon ulkopuolinen ajattelu sekä siitä syntyneet innovaatioiden siemenet ovat tuottaneet meille eniten arvoa Funnelin kehittämisessä. On mielenkiintoista nähdä, mihin kaikkeen tämä yhteinen matka advisoreidemme kanssa Funnelin viekään.

Sitoutunut advisory board muodostuu henkilökemioista

Pohdin aluksi, mitä hyötyä yritykselle on asiantuntijoista, joiden juuret eivät ole omalla toimialallamme, eivätkä he vielä tunne liiketoimintaamme perinpohjaisesti. Mutta juuri tästä lähtötilanteesta on muodostunut suurin arvo uutta kehittäessä. Kenelläkään advisorillamme ei ole historian painolastia taakkanaan. Heidän ajatuksiaan ei kahlitse ajatus ”onhan tuotakin joskus ajateltu ja kokeiltu, muttei siitä mitään tullut”. Tästä on syntynyt aitoa, innostunutta ja innovoivaa keskustelua koko ryhmän kesken. Itse olen saanut uusia näkökulmia muiden kokemuksista ja puolivalmiistakin ajatuksista.

Kolme teemaa advisory boardin rakentamisessa

Meitä onnisti, ehkä vahingossakin, kun löysimme juuri oikeat advisorit tueksemme. Haastattelimme toistakymmentä kiinnostavaa ja kiinnostunutta henkilöä ja päädyimme lopulta neljän hengen boardiin. Näin jälkikäteen ajateltuna osasimme vaistonvaraisesti keskittyä kolmeen tärkeään teemaan boardia rakentaessamme.

  1. Henkilökemiat: Yrityksen johdon ja advisorin välille pitää muodostua kokemus ”hyvästä tyypistä”. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikkien ajatusten pitäisi olla samankaltaisia – päinvastoin. Juuri ajatusten erilaisuus ja niiden haastaminen synnyttää uutta. Mutta jos haastajana toimii henkilö, jonka kanssa sinulle ei synkkaa, et pysty vastaanottamaan uusia ajatuksia.
  2. Sitoutuminen: Löysimme boardiimme Funneliin ja sen kehittämiseen sitoutuneet jäsenet. Osa advisoreistamme on osallistunut tapaamisiin toiselta mantereelta, aikavyöhykkeeltä ja keskellä yötä. Tämä kuvaa heidän vahvaa sitoutumistaan ja innostusta yhteiseen tavoitteeseen, Funnelin kasvattamiseen ja kehittämiseen.
  3. Keskinäinen luottamus: Jo lyhyessä ajassa olemme oppineet luottamaan toisiimme. Tämä näkyy keskustelun avoimuutena, omien heikkouksien ja kipeidenkin asioiden jakamisena sekä niiden hyväksymisenä. Boardin tapaamisissa kaikki ovat samalla viivalla ajatustensa kanssa. Kenelläkään ei ole lähtökohtaisesti toistaan suurempi arvo tai status, vaan jokaisen mielipidettä ja ajatusta pohditaan ja punnitaan tasapuolisesti.

Kipeä palaute kuuluu asiaan

Näinkin lyhyen oppimäärän omaavana Advisory Boardia hyödyntävänä yrittäjänä voin suositella mallia kaikille johtajille, jotka haluavat saada tulitukea arkeensa myös hallituksen ulkopuolisista jäsenistä.

Ainoa miina aiheessa ja boardin toiminnan hyödyntämisessä liittyy johtajaan itseensä. Jos et pysty hyväksymään omaa keskeneräisyyttäsi ja puutteitasi, vaan puolustelet asemaasi ja arvovaltaasi, ei advisoreista ole sinulle mitään hyötyä. Parhaat tehot ja hyödyt johtajana boardista saa, kun pystyy vastaanottamaan kipeääkin palautetta ja suhtautumaan nöyrästi muiden näkemyksiin.

Tämä ei tarkoita, että advisoreiden suositukset pitäisi ottaa käyttöön sellaisinaan, vastuu käytäntöönpanosta ja valinnoista pysyy yhä johdon itsensä käsissä. Mutta ilman nöyryyttä ja vastaanottokykyä jäisivät uudet, ehkä radikaalitkin ideat kuulematta, ja sitä kautta kaikki pysyisi entisellään.

Mika Rautiainen
CEO, Founder

tel +358(0) 40 5200 301
mika.rautiainen@funnel.fi