Päinvastoin kuin vieläkin näyttää olevan tapana, en aloita koronan vaikutuksiin liittyvässä postauksessani koko maailmaa hipelöivällä katsauksella. Uskon, että se on jo kaikkien hallussa. Sen sijaan sukellan suoraan yritysmuroihin. 

 

Miksemme näe Musta Joutsen -ilmiöitä ennen kuin ne tapahtuvat?

Kuuluisan Musta joutsen –kirjan kirjoittajan, matemaatikko ja optiomeklari Nassim Nicholas Talebin mukaan meidät on johdotettu kiinnostumaan yksityiskohdista, ison kuvan sijaan. Ihminen keskittyy siihen minkä jo tiedämme ja tuntematon ei saa huomiotamme. 

Taleb sanoo: Miksi hämäämme itsemme ajattelemaan, että tiedämme enemmän kuin oikeastaan tiedämmekään. Rajoitamme ajattelumme epäolennaiseen ja turhaan, kun suuret asiat toistuvasti yllättävät meidät ja muokkaavat maailmaa.”  Näin käy jatkuvasti, olipa sitten kyse pienestä tai katastrofaalisen suuresta asiasta. Eikä kyse useinkaan ole edes yllätyksistä. Myös koronan nähtiin tulevan. Mutta miten mullistuksen voisi hyödyntää, mieluummin kuin pyrkiä ohittamaan – kerta toisensa jälkeen? 

Suuria murroksia tulee aina. Mielenkiintoista on se, mitä niistä otetaan opiksi, ennen seuraavaa. Tällä hetkellä ihmiset odottavat ensi sijaisesti koronan ”menevän pian ohi” ja voimme palata vanhaan. Mutta mitä tehdä kun vanhaa ei enää ole? On vain uusi.

 

Kaikkien joutsenten uskottiin olevan valkoisia – kunnes musta löytyi

Olisiko nyt se hetki, jolloin herättelisimme itsemme suremasta menetettyä tulevaisuutta ja kysyisimme toisiltamme miten maailma toimii jatkossa, mitkä asiat määrittävät meitä ja yrityksemme toimintaa?  

Lähdetään vaikka siitä, että nämä murot täytyy jakaa muiden kanssa. Yritys sellaisena ilmentymänä kuin sen nyt tunnemme, ei todennäköisesti olekaan enää tulevaisuuden yritys. Voisiko olla, että yritys on osa jotain suurempaa, ekosysteemistä kokonaisuutta jossa se toimii, antaa ja saa? 

Kun yritykset itsessään siirtyvät osaksi ekosysteemiä, asiakkaan kokema merkitys kytkeytyy hänelle aidosti tärkeimpään eli hänelle tulevaan palveluun tai tuotteeseen ja sen käyttöön. Merkitys asiakkaille on nousussa ja tämä käsillä oleva kriisimme antaa vauhtia sille, että otamme asian vakavasti. 

Ekosysteemi voi olla asiakkaalle suurta luottamusta herättävä ympäristö yrityksen toimia. Ekosysteemi voi esim. tuottaa tietoa, jota yritys yksinäisenä ei voisi niin syvällisenä löytää. Tämä tieto voi parhaimmillaan koskea asiakkaiden preferenssejä ja arvonlähteitä. Kun ekosysteemissä asiaa tarkastellaan useamman yrityksen kontekstissa, lopputulos on rikastettu versio itsestään. 

Esimerkiksi Funnel toimii edelläkävijänä ekosysteemisessä asiakaskuuntelussa ja näyttää tietä toiminnallaan myös muille, rohkaisten pois vanhoista totutuista toimintatavoista. 

Yrityksen kannalta, jos meidän yrityksemme kohtaa joutsenen, ekosysteemissämme on toimijoita jotka kannattelevat myös meitä.  Jos me kaikki kohtaamme joutsenen, voimavarat ekosysteemissämme yhdistäen, todennäköisyys jatkaa elämää on on suurempi, kuin jos itseksemme koetamme hahmottaa pelastautumisen yksityiskohtia. Yhdessä näemme kauemmas, laajemmalle ja jo etukäteen. 

Eli katse ylös, ulos ja kohti muita. Mitenkäs se menikään? Fyysinen läheisyys ei ole nyt se juttu, mutta henkinen liittyminen on. Niin tässäkin asiassa.  

Tarja Ilvonen

Kirjoittaja on Funnelin Advisory Boardin jäsen ja hänen erikoisosaamiseensa kuuluu muun muassa asiakasymmärryksen hyödyntäminen strategisessa päätöksen teossa.

LinkedIn