Kartoitus: Poikkeustilan vaikutuksia yritysten arkeen Suomessa

Poikkeustila on epäilemättä vakava paikka isolle osalle yrityksistä Suomessa. Monelle alalle se on tuonut jo suuria muutoksia muun muassa lomautusten muodossa. Kartoituksemme tulokset osoittavat, että suurin osa yrityksistä on tällä hetkellä vielä uudelleenorientoitumisen vaiheessa eli niin sanotussa ”shokin jälkeisessä reaktiovaiheessa”, jossa selvitetään poikkeustilan vaikutusta omaan liiketoimintaan sekä laaditaan toimenpidesuunnitelmaa äkkinäiseen toimintaympäristön muutokseen.

Funnel haastatteli maalis-huhtikuussa 2020 Suomessa johtotehtävissä työskentelevää henkilöä ja kysyi heiltä, miten COVID-19 aiheuttama poikkeustilanne on vaikuttanut heidän työarkeensa. Haastateltavat edustavat useita toimialoja, muun muassa valmistavaa teollisuutta, logistiikkaa, ravitsemusalaa, telekommunikaatiota, vakuutus- ja rahoitusalaa, rakennusalaa ja media-alaa.

Funnel 2.0 Oy

Funnel on B2B-myynnin asiakaskokemuksen mittaamiseen ja kehittämiseen keskittynyt asiantuntijaorganisaatio. Kasvatamme asiakkaidemme myyntiä ja asiakkuuksia sekä parannamme johtamisen käytäntöjä ja toimintamalleja. Toimintamme pohjaa asiakkaiden kuunteluun, asiakkaan äänen hyödyntämiseen sekä kertyneen asiakas- ja markkinaymmärryksen tulkintaan ja käyttöön.

Funnel somessa

Muita kartoituksiamme