Ennen Funneliin tuloa en ollut edes kuullut PowerBI:stä, tuttavallisemmalta nimeltään PBI. Jo sana “analytiikkatyökalu” tuntui etäiseltä, oudolta, vaikealta. Ei mahdottomalta oppia, mutta sellaiselta, että tämä ei varmaan koske minua. Olin tottunut haastattelemaan, kuvailemaan, perustelemaan ja selittämään – eli käsittelemään laadullista aineistoa.

Funnelissa opin, että laadullinenkin data muuttuu kyllä graafeiksi ja prosenteiksi. Avoimissa haastatteluvastauksissa toistuvat muutamien toistojen jälkeen samankaltaiset seikat, joista muodostuu ensimmäiset teemat graafeja varten. Teemat täydentyvät ja rikastuvat, data rönsyilee kuin viidakko, mitä enemmän sitä kertyy, mutta lopulta sen läpi voi löytää selkeän polun ja yhteneväisen kokonaisuuden.

Asioista ei siis tarvitse puhua täsmälleen samoin sanoin, jotta haastateltavien vastauksista voi hahmottaa samoja piirteitä. Laadullinen analyysi niputtaa eri tavoin muotoillut virkkeet niin, että nyanssit säilyvät, mutta päätulokset puhuvat puolestaan.

Esimerkiksi yhteistyökumppanilta usein halutun proaktiivisuuden voi muotoilla ideoinniksi, rohkeudeksi tuoda ajatuksia esiin, oma-aloitteisuudeksi tai eteenpäin katsomiseksi ja kuvailla ihannekumppanin tekemistä hyvinkin monisanaisesti. Projektipäällikkönä minun tehtäväni on raportoida nämä avoimet vastaukset sitaatein, mutta PBI:tä varten rönsyävät vastaukset täytyy typistää sopivan sanan tai sanaparin alle. (Tästä sanataiteilusta voisi kielitieteilijänä kirjoittaa vielä blogillisen lisää, mutta en mene nyt siihen.)

 

Hyvin rakennettu PBI

Ei PowerBI itsessään toki vastaa kaikkiin kysymyksiin. Hyvin rakennettu PowerBI vastaa, ja erityisesti silloin, kun datalta kysyy oikeita asioita. Ei vasarakaan ole kaikkiin tilanteisiin hyvä työkalu, eikä ainakaan, jos sitä käyttää väärin. Asiantuntevan data-analyytikon rakentamana PowerBI toimii kuin unelma. Eikä minun tarvitsekaan osata rakentaa PowerBI:tä, riittää, että osaan koota datan selkeäksi paketiksi, ja määritellä analyytikon kanssa, mitä toivoisin graafeina ja käppyröinä esitettävän.

Joskus asiakaspalautteena projektien purkutilaisuudessa näkyy suoranaista ilahtumista ja riemua: vitsit, miten siistiä tietoa! Asiakkailla ja minulla on sama kokemus: eri filttereitä klikkailemalla PBI:stähän saa esille vaikka mitä tietoa helposti vertailtavana ja selkeänä koontinäkymänä. Ei kaikilla asiakkaillakaan ole välttämättä tuntumaa siihen, mikä PowerBI on ja mitä sillä voi tehdä – mutta rohkealla kokeilemisella ja asiantuntevien oppaiden johdattamana siitä tulee helposti hyvä kaveri ja lisä työkalupakkiin.

Satu Saari
Project Manager, Insight
+358 50 576 0776

satu.saari@funnel.fi

Seuraa meitä LinkedInissä ja saat kuukausittain julkaistavan uutiskirjeen LinkedIn-uutisvirtaasi!