Case Siemens ja OYS: Asiakaskuuntelulla syvempi yhteistyö maailman älykkäimmän sairaalaan rakentamisessa

Asiakasymmärrys / Customer Insight , Caset

 

Siemens on älykkään talotekniikan kumppani Oulun yliopistollisen sairaalan mittavassa sairaalarakennusprojektissa. Tavoitteena on rakentaa maailman älykkäin sairaala vaiheittain vuosien 2021–2030 aikana.

Älykkään tekniikan avulla optimoidaan sairaalan työkulku ja tehokkuus ja siten luodaan parempi potilastyytyväisyys ja hoitotulokset. Funnel auttoi kumppanuuden osapuolia löytämään ne yhteistyön kohdat, joissa saadaan yhdistettyä paras osaaminen ja hyöty haluttuun tavoitteeseen pääsemiseksi.

HAASTATELTAVINA

Ville Stenius, liiketoimintajohtaja, Siemens

Tomi Aikiola, sairaalateknologiajohtaja, Siemens

KIINNOSTUITKO?

Ota yhteyttä

Tarja Lähdemäki
Chief Customer Officer
p. 0400 772 611
tarja.lahdemaki@funnel.fi

Siemensillä on pitkä ja vahva kokemus kiinteistönhallinnasta ja siinä hyödynnettävistä digitaalisista ratkaisuista. Oulun yliopistollinen sairaala (OYS) vastaa Pohjois-Suomen erikoissairaanhoidon tarpeisiin. Uusi sairaala onkin kriittisen tärkeä hanke, jotta OYS pystyy varmistamaan elinvoimaisuutensa tulevaisuudessakin. Digiratkaisujen ja älytekniikan hyödyntäminen rakenteilla olevassa sairaalassa on lähtökohtana potilaita ja henkilökuntaa hyvin palvelevalle ympäristölle.

Tarve: Asiakkaan syvempi ymmärrys

Vaikka Siemens oli jo valittu allianssikumppaneineen OYS:n uuden sairaalan automaatiokumppaniksi, oli Siemensillä halu ymmärtää asiakastaan vielä syvemmin. Haluttiin löytää alueet, joissa Siemens voisi tarjota osaamistaan ja moderneja ratkaisuja sairaalan vaativiin tarpeisiin entistä monipuolisemmin. Rakennusprosessi ei alun perin tukenut optimaalisesti osapuolten varhaista kommunikointia, koska projekti käynnistyi suunnittelutyöllä ja Siemensin rooli oli vahvempi vasta sen jälkeen.

– Halusimme oppia sairaalan toimintamallit, verkostoitua asiakkaaseen ja tarjota heidän tarpeisiinsa sopivia, uusia ratkaisuja jo pyydettyä aiemmassa vaiheessa, kuvailee liiketoimintajohtaja Ville Stenius asiakaskuuntelun tavoitteita.

Siemensin sairaalateknologiajohtaja Tomi Akiola kiittelee myös kattavaa otantaa haastatteluissa:
– Oli erittäin arvokasta kuulla palautetta sekä sairaalan teknisen puolen henkilöiltä että hoitohenkilökunnalta, joka tekee potilastyötä.

Halusimme oppia sairaalan toimintamallit, verkostoitua asiakkaaseen ja tarjota heidän tarpeisiinsa sopivia, uusia ratkaisuja jo pyydettyä aiemmassa vaiheessa.
Ville Stenius

liiketoimintajohtaja, Siemens

Ratkaisu: Asiakaskuuntelulla vahvempi verkosto yhteistyön kasvattamiseen

Funnel haastatteli OYS:n hallinnosta ja rakennushankkeen johdosta ne henkilöt, joiden tiedoilla koki olevan eniten merkitystä yhteistyön syventämisen kannalta. Suurena apuna tässä oli Funnelin vahva ymmärrys sairaalatoimialasta ja päätöksenteosta. OYS:ssä oltiin avoimia keskustelemaan uudistusstrategiasta ja sen tavoitteista. Kumppanuuden syveneminen sai näin vahvaa tukea.

– Asiakaskuuntelulla löydetyt yhteydet ja tulokset ovat saaneet hyvin positiivisen vastaanoton, niin meillä Siemensillä kuin OYS:ssa, Stenius sanoo.

– Kuuntelujen jälkeen OYS kertoi halustaan nähdä Siemens toimijana, joka yhdistää älykkään rakennuksen, tilat ja sairaanhoitotyön. Siemensin tavoite on paitsi kasvattaa liiketoimintaa, mutta myös kehittää älykästä sairaalainfrastruktuuria työntekijä- ja potilaskokemuksen parantamiseksi.

– Pyrimme tuomaan tässä yhteistyössä esiin sellaisia uusia hyödyllisiä asioita, joissa teknologian myötä voi säästää aikaa potilaan hoidossa – että asiakas voisi ostaa lopputulosta, ei vain teknologiaa, Stenius kertoo.

– Juttu ei ole se, että myydään tekniikkaa, vaan hyötyä, ja että asiakas oppii myös hankinnoissaan tilaamaan sitä.

Palaute: Aktiivinen ote tuotti tulosta

Siemens kiitteli Funnelin aktiivista otetta haastattelujen eteenpäin viemisessä ja oikeiden haastateltavien löytämisessä.
– Funnel onnistui hyvin viemään itsenäisesti maaliin sen, mistä sovittiin: haastattelujen järjestäminen, niiden vetäminen ja tiedon kerääminen asiakkailta, Stenius kiittelee.

– Moni asiakas oli oikein etsinyt tälle haastattelulle aikaa! Hyvin siis onnistuttiin motivoimaan heidät haastatteluun.

Akiola nostaa esiin myös Funnelin asiantuntijoiden innostuneen asenteen.
– Tekemisestä huokui, että tämä taisi olla mieluinen toimeksianto: Funnel halusi aidosti kuulla ratkaisuistamme ja luotsasi projektia erittäin napakasti ja ammattimaisesti. Upeaa asiakaspalvelua, Akiola kiittelee.

Siemens

Siemens on innovatiivisten teknologioiden, ratkaisujen ja palveluiden toimittaja, jonka liiketoiminta-alueita ovat muun muassa talotekniikka, teollisuus ja terveydenhuolto.

siemens.com/fi

Funnel somessa

Muita onnistumisiamme