Yrityksenne on kasvanut ja tähtäimessänne on seuraavaksi Euroopan ulkopuoliset markkinat. Yksittäinen projekti tuo neuvotteluihin mukaan sveitsiläisen yhteistyökumppanin, aasialaisen alihankintafirman tai brittiläisiä haastateltavia. Oli tilanne mikä tahansa, olemme varmasti kaikki havainneet, että viestiessämme oman suomalaisen kulttuuripiirimme ulkopuolelle kohtaamme kommunikaatiohaasteita, jotka eivät rajoitu ainoastaan kieleen:
 
  • Millä tavalla asioista puhutaan? Usein jopa tärkeämpää kuin mitä sanotaan, on se, miten sanotaan.
  • Kommunikoidaanko pääosin sähköpostitse, puhelimitse vai Teamsissa, vai onko välttämätöntä tavata myös kasvokkain? Millainen yhteydenpitotiheys on riittävä muttei liiallinen?
  • Miten luoda luottamuksellinen suhde, jossa toinen osapuoli kokee olevansa arvostettu?
  • Mistä hiljaisen epäluottamuksen tai ristiriitatilanteet tunnistaa, mikäli ongelmien sanottaminen suoraan koetaan tungettelevaksi tai epäammattimaiseksi?

Vaaditaan sekä asiantuntemusta että kulttuurillista herkkyyttä, jotta nämä haasteet voidaan ratkaista. On paitsi ymmärrettävä sävyerojen merkitykset, myös sovitettava oma toiminta yhteistyökumppanien ja asiakkaiden kanssa samalle aaltopituudelle. Toisin sanoen, on kyettävä sekä reagoimaan toisten viestintään oikein että aktiivisesti johdattamaan tilanteita kaikkien osapuolten kannalta suotuisaan suuntaan.

 

Matalan ja korkean kontekstin kommunikaatiokulttuurit

Suomi sijoittuu kommunikaatiokulttuurin osalta niin sanottuun matalan kontekstin päätyyn. Matalan kontekstin kulttuureissa käsiteltävään aiheeseen voidaan mennä lähes saman tien, sähköpostiviestejä suositaan usein puhelimitse viestimisen sijaan, myös koska sen koetaan säästävän sekä omaa että toisen aikaa, ja puhetapa on pääosin suoraa ja matalahierarkkista.

Korkean kontekstin kommunikaatiokulttuureissa taas on hyödyksi muodostaa ensin ainakin auttava henkilökohtainen suhde tutustumisen muodossa, ennen kuin mennään itse aiheeseen. Kirjallinen kommunikaatio ei ole useinkaan mieluisin yhteydenpitotapa, koska se koetaan tekniseksi, ja asiat ilmaistaan usein rivien välissä, sen sijaan että ne sanottaisiin suoraan.

Valitettavaa onkin, mikäli vaikkapa liikesuhteen suomalainen osapuoli laatii keskieurooppalaiselle osapuolelle huolellisesti muotoiltuja asiapitoisia sähköposteja säästääkseen kohteliaasti tämän aikaa, mutta vastaanottaja tulkitsee viesteistä, ettei hänen kumppanuutensa ole suomalaiselle merkityksellinen, koska tämä ei pyri keskustelemaan hänen kanssaan eikä koeta muodostaa henkilökohtaista yhteyttä edes soittamalla tai sopimalla Teams-palaveri.

Eikä kyse ole ainoastaan kohteliaisuudesta, vaan myös luottamuksesta. Luottamuksen syntyminen, esimerkiksi asiakas- tai yhteistyösuhde, vaatii ymmärrystä myös toisen tunnetason tarpeille. Haastattelun tai neuvottelun onnistumisen kannalta on täysin ratkaisevaa, kokeeko vastapuoli tulevansa ymmärretyksi omana itsenään. Kuten Veera Luoma-Aho HS:n kolumnissaan kirjoittaa: ”—globaalissa maailmassa toimivassa firmassa ei yksinkertaisesti voitu selvitä ilman yhtä asiaa. Sitä, mistä suomalaiset puhuivat ennen naureskellen ruotsalaisena diskuteerauksena. Puhetta, puhetta ja puhetta.”

Meillä Funnelilla on tiimissämme useita jäseniä, joilla on vahvaa ja monipuolista osaamista paitsi eri kielten osalta, myös erilaisiin kansainvälisiin kulttuurikonteksteihin. Konsultoidessamme asiakkaitamme, tehdessämme haastatteluja ja markkinakuunteluita sekä analysoidessamme tutkimustemme tuloksia osaamme soveltaa niin kielellisiä kuin kulttuurisia erityispiirteitä:

  • Mitä kaikkea on otettava huomioon suunnitellessa yhteistyötä tai laajentumista kansainvälisille markkinoille?
  • Miten viestiä ja toimia monikulttuuristen projektien aikana?
  • Miten tulkita eri kulttuureista tulevien asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden vastauksia?
  • Miten nostaa yhteistyö tasolle, jolla kansainväliset yhteistyökumppanit kokevat yrityksen tuottavan heille todellista asiakasarvoa? 


Mikäli haluat keskustella lisää ja kartoittaa mahdollisuuksia, ota yhteyttä!

laura-kapanen

Laura Kapanen
Customer Insight Specialist

tel +358 50 560 3684
laura.kapanen@funnel.fi