Pilvipalveluiden turvallisuus ja oma osaaminen puhuttavat suomalaisia ja ruotsalaisia yrityksiä 

Asiakasymmärrys / Customer Insight , Caset, Ekosysteemit

 

Vuonna 2021 teimme jo kolmatta kertaa suuren pilvitutkimuksen Amazon Web Servicesin (AWS) kumppaniekosysteemille, jonka tavoitteena oli selvittää suurten ja keskisuurten yritysten pilvipalveluiden käyttöä sekä mahdollisia haasteita ja hyötyjä pilveen siirtymisessä. Myös covid-19:n myötä muuttuneet strategiset kehityshankkeet ja innovaatiot sekä kumppanivalinnan kriteerit ja odotukset olivat tutkimuksessa keskiössä.

Tutkimukseen osallistui yli 150 johtotason henkilöä suomalaisista ja ruotsalaisista keskisuurista ja suurista yrityksistä. 

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä AWS kumppaniekosysteemin ja AWS:n kanssa. Etenkin tutkimuksessa selvitetty yritysten oma pilvipalveluiden käytön maturiteettitaso ja kumppanivalintaan vaikuttavien kriteerien ymmärtäminen antaa arvokasta tietoa palveluntarjoajille ja eväitä molemminpuolisen kasvun saavuttamiseksi.

KIINNOSTUITKO?
Ota yhteyttä

Pia Pulkkanen
Chief Ecosystem Officer
+358 40 082 0406
pia.pulkkanen@funnel.fi

 

Max Druey
Sr. Partner Development Manager
– Nordic & Baltic region
at Amazon Web Services
+358 50 358 5503
max.druey@amazon.fi

Tutkimuksella useita tärkeitä tavoitteita

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia haasteita pilvipalveluissa nähdään ja millaisena pilvipalvelut ylipäätään näyttäytyvät: ovatko ne esimerkiksi vastuullisia ja tietoturvallisia. Tavoitteet määritettiin yhdessä AWS:n sekä heidän paikallisten AWS-kumppani­ekosysteemiyritysten kanssa.

Haastattelimme tutkimusta varten teollisuuden, kaupan ja finanssin toimialojen yrityksiä saadaksemme tietää, millaista suhtautuminen pilveä kohtaan on. Lisäksi haastatteluissa selvitettiin odotuksia IT- ja pilvikumppaneita kohtaan sekä haastateltavien omaa pilvipalvelukyvykkyyttä mittaavia kysymyksiä. Tulokset koottiin raporteiksi, jotka lähetettiin haastatelluille, sekä esiteltiin myös webinaarissa joulukuussa 2021.

 

Uusi maturiteettimalli auttaa asiakastyössä eteenpäin

Haastatteluiden teemat ovat sekoitus uutta ja vanhaa. Joka vuosi tutkimus selvittää pilven maturiteettia, mutta Funnel kehittää mittausta ja kysymyksiä vuosittain eteenpäin. Tänä vuonna maturiteetin mittaus keräsi erityistä kiitosta kumppaneilta:

”Tänä vuonna hyvä innovaatio oli Funnelin kehittämä maturiteetin indeksi ja sen kysymykset. Oli mielenkiintoista nähdä, miten asiakkaat asettuivat sen perusteella maturiteettiportaikolle”, kertoo pilvikumppanuuksista vastaava johtaja Tony  Hendrell Suomen KnowItista.

Samoilla linjoilla on Knowitin Ruotsin organisaation digitaalisen liiketoiminnan ja pilvistrategian neuvonantaja Joakim Berg: ”Asiakkaiden maturiteetin arviointi auttaa meitä kohdentamaan viestiämme paremmin, ja maturiteetti auttaa meitä luomaan heat mapeja potentiaalisista asiakkaista.”

 

Funnelin vahva IT-alan ymmärrys ja osaaminen erottautumistekijänä pilviliiketoiminnan ekosysteemeissä

Kumppaniyritykset kiittelivät kautta linjan Funnelia hyvästä, ammattimaisesta otteesta ja siitä, että asiakkaalle tuotettiin suurta arvoa viemättä silti paljoakaan asiakkaan aikaa esimerkiksi palavereiden muodossa.

”Teillä on oikeaa IT-alan ymmärrystä, ja se on huomattava erottautumistekijä. Syvä ymmärrys näkyy näissä haastatteluissa, ja kyky pystyä kehittämään niitä myös meidän toiveidemme mukaan on ehdottoman tärkeää”, kiittelee Brand Manager Lotta NäveriCloud2:sta.

 

Funnelin tiimiä pidetään ammattitaitoisena ja ote tutkimuksesta oli vahva: ”Ammattitaito oli hyvää, ja raportoinnin selkeys oli entisestään parantunut aiemmasta”, sanoo Digian Vice President (Public Cloud) Samuli Savolainen.

 

Vaikka AWS:n kumppaniyritykset ovatkin välillä toistensa kilpailijoita, on yhteinen tutkimus kaikkien edun mukaista. Mitä paremmin Suomen ja Ruotsin pilvikumppaniyritykset kykenevät ymmärtämään asiakkaiden ja prospektien haasteita, tarpeita ja odotuksia, sitä paremmin molempien maiden pilvimatkaa saadaan vauhditettua moderniin suuntaan. Kaikkien pilvitoimijoiden eli kumppaniekosysteemin vahva osaaminen vahvistaa myös asiakkaiden luottamusta siihen, että pilvipalvelut tarjoavat turvallisen, ammattimaisen alustan liiketoiminnalle.

 

”Yhteistyössä Funnelin kanssa toteutettu markkinatutkimus on auttanut meitä kehittämään kumppaneidemme kanssa palveluita, joka tukevat asiakkaidemme transformaatio- ja modernisaatiostrategioita”, kiittelee Max Druey, AWS:n Senior Partner Development Manager, joka oli projektiomistajana AWS:n taholla.

Funnel somessa

Muita onnistumisiamme