Case Arrow: Uutta boostia toiminnanohjausjärjestelmien myyntiin

Asiakaskokemus / CX, Asiakasymmärrys / Customer Insight , Caset

TARVE: Millainen tarve pilvipohjaisille ERP-hankkeille suomalaisessa pk-yrityskentässä on?

Keväällä 2022 Arrow ECS:n Microsoft-kumppanikehityspäällikkö Jani Luuppala oli saanut vahvaa viestiä kumppanikentästä: asiakkailla on tulossa odottamattoman suuri määrä ERP- eli toiminnanohjausjärjestelmien uusimishankkeita. ERPejä uudistetaan toki säännöllisesti muutenkin, mutta nyt viestin toistuvuus yllätti. 

– Halusimme selvittää, millaisista luvuista aidosti puhutaan ja millaisia suunnitelmia suomalaisessa yrityskentässä on. Lisäksi olimme kiinnostuneita siitä, missä määrin nämä ERP-hankkeet olisivat pilvipohjaisia, sillä omia konesaleja hyödynnetään yhä yllättävän paljon, Luuppala kertoo. 

Arrow oli aiemmin toteuttanut suppeampia kyselytutkimuksia, mutta tällaiseen tutkimukseen haluttiin syvempää ymmärrystä ja analyysia tuloksista Funnelin B2B-Markkinakartoituksen avulla. Arrow’lla oli lisäksi ennestään hyviä kokemuksia Funnelin B2B-Asiakaskuunteluista

Arrow logo

HAASTATELTAVANA

Jani Luuppala, Business Owner
Arrow ECS
 

KIINNOSTUITKO?
Ota yhteyttä

Pia Pulkkanen
Chief Ecosystem Officer
p. 040 082 0406
pia.pulkkanen@funnel.fi

TOTEUTUS: Sata haastattelua suomalaiseen pk-yrityssektoriin tuotti sekä määrällistä että laadullista dataa  

Saadakseen mahdollisimman laajan kuvan suomalaisyritysten ja niiden ERP-hankkeiden kentästä, dataa haluttiin kerätä isolta otannalta. Funnel kumppaneineen kalenteroi ja toteutti sata haastattelua pk-yritysten ERP-hankinnoista päättäville johtajille. 

Haastatteluissa oli runsaasti sekä avoimia kysymyksiä että väittämä- ja asteikkomuotoon asetettuja kysymyksiä. Näin saatiin kerättyä samanaikaisesti sekä määrällistä että laadullista dataa. 

Dataa analysoitiin myös taustatietojen perusteella: esimerkiksi toimialaa ja liikevaihtoluokkaa vertailemalla saatiin arvokasta tietoa erilaisista asiakastarpeista. 

– Oli erittäin arvokasta huomata, miten erilaisia tarpeita ja haasteita eri kokoisilla yrityksillä on. Toimiala puolestaan vaikuttaa paljon yritysten digimaturiteettiin, Luuppala kertoo. 

– Myyntivaiheessa onkin tärkeää puhua eri tavoin niin sanotusti diginatiiveille yrityksille ja niille, jotka ovat digitaalisuudessaan vasta alkutaipaleella.  

HYÖDYT: Arvokas ja hyödyllinen tieto tutkimuksesta auttaa kumppaneita 

Tutkimuksen tavoitteena oli siis vahvistaa Arrow’n kuulema viesti siitä, että ERP-järjestelmien uusintahankkeita on todella tulossa tulevaisuudessa sankoin joukoin. Saatiinko tälle oletukselle vahvistus tutkimuksen avulla?  

– Kumppaneidemme asiakkaiden menestyminen on meille tärkeää ja nyt ymmärrämme paremmin haasteita liittyen liiketoimintajärjestelmiin ja millaisia toiveita heillä on kumppaneiden suuntaan. Tämä tieto auttaa kumppaneita kehittämään omaa toimintaansa ja vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin paremmin, Luuppala sanoo. 

– Kumppaneilta on jo nyt tullut hyvää palautetta siitä, että tutkimuksesta tullut tieto on koettu arvokkaaksi ja hyödylliseksi. Aiomme hyödyntää tutkimuksen tuloksia tarjotaksemme tulevaisuudessa kumppaneillemme merkityksellisiä koulutus- ja asiantuntijapalveluita heidän osaamisensa ja tarjoamansa kehittämiseksi. 

Kokonaisuudesta Luuppala antaa täydet pisteet ja kokee olleensa koko projektin ajan hyvissä käsissä: 

– Minulle tuli Funnelin tiimistä sellainen kuva, että työskentelen ammattilaisten kanssa eikä minun tarvitse itse olla asiantuntija tutkimuksen tekemisessä, Luuppala kiittää. 

Arrow

Arrow on innovaation mahdollistaja, joka tekee yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa yli 302 lokaatiossa ja yli 85 maassa voidakseen tarjota työkaluja ja teknologiaa ja auttaa luomaan paremman huomisen. Arrow tarjoaa asiantuntevia palveluita ja asiantuntemusta koko tuotteen tai ratkaisun elinkaaren ajan.  

arrow.com/ecs

Funnel somessa

Muita onnistumisiamme