Ekosysteemimäinen toimiminen ja ekosysteemit ovat vielä tuore asia Suomessa. Maailma muuttuu toimintatavoiltaan kuitenkin koko ajan kompleksisemmaksi. Verkostoissa ja ekosysteemeissä onkin sidosryhmäsuhteiden ja moniulotteisten palveluiden rakentamiselle niiden tarvitsemaa voimaa.

Ekosysteemien lyhyt oppimäärä

Tutkimustietoa aiheesta löytyy vielä melko vähän. Siksi kolme ekosysteemien syväsukeltajaa istahtivat parin podcastin ajaksi alas ja puhuivat ajatuksensa aiheesta kahteen tiiviiseen jaksoon. Kuuntele, mitä hankejohtaja Roope Pajasmaa Vastuu Groupista sekä toimitusjohtaja Mika Rautiainen ja ekosysteemikehittäjä Pia Pulkkanen Funnelista keskustelevat.

Jakso 1: Ekosysteemin lähtökohtana toimijoiden avoimuus >>

Jakso 2: Veturin rooli ekosysteemin johtajana >>

Ekosysteemi on matka, joka perustuu avoimuuteen

Ekosysteemin rakentaminen, ekosysteemiin lähteminen on matka. Organisaatiossa on hyvä lähteä siihen avoimin mielin ja valmiiksi joustavalla asenteella liikkeelle. Aluksi lukkoon lyödyt suunnitelmat saattavat muuttua monta kertaa matkan aikana, kun toiminta etenee. Jotta ekosysteemi saadaan ylipäätään toimimaan, tarvitsee se osapuolten välistä luottamusta, joka puolestaan saavutetaan avoimuudelle.

Ekosysteemin toiminnan mittaaminen

Ekosysteemitoiminnan kehittämisessä isona tekijänä on toiminnan mittaaminen. Veturille arvokasta tietoa tuottaa sellainen mittaus, millä kuullaan toisaalta toimijoiden lähtötaso erilaisissa ekosysteemille kriittisissä asioissa mutta ennen kaikkea ymmärretään, millaiset odotukset eri toimijoilla on ekosysteemille. Matkan edetessä suuntaa on hyvä välillä tarkistaa ja mitata toimijoiden ajatuksia ja kokemuksia sopivin väliajoin. Luottamusta ja sitoutumista ekosysteemin toimintaan lisää edelleen näiden mittaustulosten avoin jakaminen kaikkien ekosysteemiosapuolten kesken.

Veturin rooli ekosysteemin johtamisessa

Veturin rooli on ekosysteemin eteenpäin viemistä ko. hankkeen mukaisesti. Se on pitkälti myös mukana olevien sidosryhmien odotusten hallintaa. Mutta veturin rooli ei ole viedä yksivaltaisesti yhteistyötä haluamaansa suuntaan. Veturin täytyy kuulla ja ymmärtää mukana olevien toimijoiden motivaatiotekijöitä ja fasilitoida veturin ja toimijoiden välistä keskustelua sekä myös toimijoiden kesken tapahtuvaa dialogia tunneälykkäästi.

Fasilitointi kuuluu veturin tärkeimpiin tehtäviin ekosysteemissä. Sillä luodaan luottamusta, sitoutumista ja pystytään oikomaan väärinkäsityksiä. Veturinkin on kuitenkin hyvä tunnistaa ne kohdat, milloin on hyödykästä käyttää ulkopuolista fasilitaattoria.

Kerro meille omista ekosysteemikokemuksistasi

Mielellämme kuulemme ekosysteemeissä mukana toimivilta omakohtaisia kokemuksia tällaisesta yhteistyön muodosta. Laita siis viestiä tai vinkkaa tahosta, niin olemme yhteyksissä: info@funnel.fi.

Tutustu podcastissa mainittuun VTT:n ekosysteemioppaaseen >> 

Jakso 1: Ekosysteemin lähtökohtana toimijoiden avoimuus >>
Jakso 2: Veturin rooli ekosysteemin johtajana >>

tarja-lahdemaki

Tarja Lähdemäki

Chief Customer Officer

+358 400 772 611
tarja.lahdemaki@funnel.fi