parempaa myyntiä Asiakas­ymmärryksellä

Funnel auttaa kehittymään laadullisen tiedon avulla. Lähtökohtana on aina ensin ymmärryksen kasvattaminen ja sen tuoman oivalluksen myötä asiakkaamme myynnin lisääminen.

Asiakkaamme asiakkaan ääni on usein avain kehittymiselle. Olemmekin asiantuntijoita puhelinhaastatteluilla ja digitaalisilla mittauksilla tehtävissä kartoituksissa ja niiden tulkinnoissa. Taitonamme on löytää ja tunnistaa vaikeastikin haettava tieto.

Teemme myös omia katsauksia markkinaymmärryksen lisäämiseksi Yritysmarkkinan tila -kartoitussarjassa. Näiden tulosten tiivistelmät on kaikkien vapaasti ladattavissa ja laajemmat raportit omaan käyttöön tilattavissa.

Yritysmarkkinan tila

Haluamme nähdä ja näyttää yritysmarkkinan tilan eri näkökulmia. Toteuttamiemme kartoitusten tiivistelmäraportit on mahdollista tilata veloituksetta omaan käyttöön. Voit halutessasi saada myös kartoituksen laajemman raportin olemalla yhteydessä Joona Rautiaiseen, joona.rautiainen@funnel.fi, p. 050 574 1353.

Kerrothan myös jos haluat osallistua uusiin kartoituksiimme.

FUNNEL KARTOITTI

Asiakaskokemuksen mittaamisen vaikutus

hankintakokemuksen ja toimittajajohtajuuden kehittämisessä

Toteutimme hankinta- ja palvelukokemuksen sekä asiakaskokemuksen mittaamista tarkastelevan kartoituksen loppuvuoden 2017 aikana. Selvitämme kartoituksessa toteuttavatko B2B-palveluntarjoajat ja -kumppanit tällaista mittausta ja miten mittaaminen vaikuttaa näiden kokemusten kehittämiseen ja mielikuvaan palveluntarjoajista. Kartoituksessa selvitetään myös asiakkaiden tahtotilaa ja omia käytänteitä toteuttaa mittaamista itse niin palveluntarjoajiin tai toimittajiin päin kuin oman organisaation sisällä. Haastattelut on tehty useilla toimialoilla.

Osa 1: Asiakaskokemuksen mittaamisen nykykäytännöt 2018

Osa 2: Palvelu- ja hankintakokemuksen mittaaminen ekosysteemissä 2018

Tilaa raporttien tiivistelmät sähköpostiisi tai kysy laajempaa tulosraporttia!

FUNNEL KARTOITTI

ICT-alan haasteet myynnissä ja asiakkuudenhoidossa

 

Toteutimme syys-marraskuussa 2017 kartoituksen ICT-alan yrityksiin haastatellen liiketoiminta-, myynti- ja asiakkuusjohtoa. Halusimme muodostaa ajankohtaisen näkemyksen ICT-alan asiakkuuksien ja myynnin kehittämisen haasteista sekä kerätä johdon ajatuksia mistä ja miten haasteisiin on haettu ratkaisua ja miten tässä on onnistuttu.

Tilaa raportin tiivistelmä veloituksetta tai kysy laajempaa tulosraporttia!

FUNNEL KARTOITTI

Kumpi ratkaisee?

 

Toteutimme kevään–kesän 2016 aikana tutkimuksen suurten ja keskisuurten suomalaisten yritysten asiakas- ja kilpailijaymmärryksen rakentamisen ja hyödyntämisen toimintatavoista. Laajassa kotimaisessa kentässä toteutetussa Yritysmarkkinan tila -tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 87 ylimmän johdon edustajaa 81 suomalaisesta yrityksestä.

Kumpi ratkaisee: henkilösuhteet vai yrityksen referenssit ja maine?

Kumpi ratkaisee: substanssiosaaminen vai myyntitaidot?

Kumpi ratkaisee: hinta vai arvo?

Tilaa raportin tiivistelmät veloituksetta sähköpostiisi tai kysy laajempaa tulosraporttia!

Haluatko osallistua kartoituksiimme?

Kerro toimialasi, asemasi ja mielenkiinnon kohteesi. Me katsomme kartoituksen, jossa tietosi ja mielipiteesi pääsee oikeuksiinsa.

Uusimmat blogit