Lisää myyntiä kaikissa asiakkuuksissasi

Ymmärryksen lisääminen niin nykyisen asiakkaasi, potentiaalisen asiakkaasi kuin oman organisaatiosi toimista on avain liiketoimintasi parantamiseen ja myynnin lisäämiseen. Me autamme sinua oivaltamaan kehitysaskelten suunnan.

Sanoisin, että Funnelin vahvuuksia joustavuuden lisäksi ovat ratkaisuhakuisuus ja -halukkuus.

– Jani Rissanen
Vice President, Customer Experiences, Metsä Wood

Sinun ei tarvitse tietää, mitä palveluja ostaa – me räätälöimme toteutuksen bisneshaasteesi ymmärtäen

Kokoamamme päättäjäkartta opastaa asiakasyritystesi oikeiden päättäjien ja vaikuttajien luo sekä kertoo päättäjäkohtaiset motiivit, huolet ja näkemykset. Tämä kaikki auttaa sinua olemaan yhteydessä oikeaan tahoon oikealla teemalla. Tällä tietämyksellä saatat saada jopa mahdollisuuden osallistua tulevan kilpailutuksen kriteereiden muokkaamiseen.

Asiakkailtasi kerätty tieto auttaa myös kehittämään liiketoimintasi suurempia linjoja. Analyysiemme ja tulkintojemme avulla osaamme uudistaa toimintamallejasi ja tehdä palvelumuotoilua tarpeidesi mukaan. Näin voidaan toimia esimerkiksi, kun haluat laajentaa jakelukanavaasi tai parantaa myyntisi fokusta. Tai kun haluat minimoida henkilökontakteista riippuvia riskejä, liittyipä se oman henkilöstön vaihtumiseen tai asiakkaasi kontaktipinnan laajentamiseen.

Organisaatiollesi suunnitellut valmennukset ja neuvonanto pureutuvat täsmällisesti liiketoimintasi kehittämiseen ja oivallettujen toimenpiteiden jalkauttamiseen. Tavoitteenamme on aina saada asiakkaallemme parempaa tulosta. Siksi autamme viemään uudistukset havainnoista ja oivalluksista käytännön tasolle asti. Myynninjohdon neuvonannossa autamme laatimaan asiakkuudenhoitomallit ja määrittämään sinulle toimivat KPI:t (tunnusluvut) myyjien työn ohjaamiseksi.

Samalla valmennamme myös asiantuntijamyyjiä, kun haluat lisätä heidän kykyään voittaa isoja projekteja tai kun haluat lisätä laatua ja ammattimaisuutta asiakasrajapinnassa ja tarjousdokumenteissa. Joskus tähän tarvitaan yhtenäisen viestin ja ymmärryksen luomista omista kilpailueduista toisinaan enemmän ymmärrystä asiakkaan tavoitteista.

Ja jotta oltaisiin tosi konkreettisia, niin kyllä me teemme myös sisällöt myynnin ja markkinoinnin tarpeisiisi. Se voi olla tyylikkäiden myynti- ja markkinointimateriaalien valmistusta tai ylipäätään sisällöntuotantoa, verkkosivujen uudistusta tai muita markkinointitoimenpiteitä.

Kysy lisää palveluistamme

Mika Rautiainen
p. 040 520 0301
mika.rautiainen@funnel.fi

Vahvista nykyisiä asiakkuuksiasI

Haluat nopeuttaa kauppaa B2B-asiakkaittesi kanssa. Haluat ymmärtää asiakkaitasi, kuulla heidän äänensä ja tarpeensa. Haluat kehittää myyntiä ja liiketoimintaasi asiakkaitasi kuunnellen.

Olemme apunasi asiakkuuksiesi kehittämisessä. Räätälöimme palvelumme vastaamaan sinun liiketoimintasi tarpeita.

Meille kuuntelujen suurin hyöty oli, että pääsimme nopeasti sisään asiakkaan maailmaan. Saimme välineitä suunnitteluun ja pääsimme kiinni kipupisteisiin, miten asiakkuutta lähdetään rakentamaan.

– Minna Ruusuvuori
Vice President Sales and Marketing, Attido

Palvelukokonaisuus rakennetaan tarpeidesi mukaan

Voimme toteuttaa asiakaskokemuksen kartoituksen. Sen avulla saat hyvin käsityksen siitä, miten asiakkaasi voivat ja miten he kokevat kumppaanuutenne. Kartoituksen avulla saat vinkkejä asiakastyytyväisyyden parantamiseen ja asiakassuhteen syventämiseen. Asiakaskuuntelut auttavat kasvattamaan asiakasymmärrystäsi ja niillä voidaan aktivoida päättäjiä, jotka eivät suoraan ole asiakkuudenhoidon piirissä.

Ympärivuotinen asiakaskokemuksen mittaaminen toimii myös liiketoiminnan kehittämisen mittarina. Autamme mittariston kehittämisessä sinun tarpeitasi palvelevaksi. Avullamme saat reaaliaikaisen näkymän BI-analytiikkaan ja -raportteihin, joilla voit seurata asiakkuuksiesi kehittymistä ja joka toimii työkalunasi liiketoiminnan johtamisessa.

Voimme analysoida asiakasyrityksesi strategiset tavoitteet ja kehityshankkeet. Liiketoimintaympäristön analyysin avulla selvitämme sinulle millainen markkinointi asiakkaaseesi toimii ja millä kielellä asioista kannattaa puhua, millaista viestintää ja termistöä kannattaa käyttää. Päättäjäkartta neuvoo puolestaan asiakasyrityksesi oikeat päättäjät ja vaikuttajat sekä päättäjäkohtaiset motiivit, huolet ja näkemykset. Tämä kaikki auttaa sinua olemaan yhteydessä oikeaan tahoon oikealla teemalla. Tällä tietämyksellä saatat saada myös mahdollisuuden päästä osallistumaan tulevan kilpailutuksen kriteereiden muokkaamiseen.

Kysy lisää mahdollisuuksistasi syventää asiakkuuksiasi

Pia Pulkkanen
p. 0400 820 406
pia.pulkkanen@funnel.fi

cASE-tARINOITA asiakkuuksien vahvistamisesta

Asiakaskokemus osaksi liiketoiminnan ja myynnin avainmittareita

Metsä Woodilla mitataan asiakaskokemusta ympärivuotisesti. Sen avulla kehitetään liiketoimintaa ja tuetaan asiakastyötä ja myyntiä globaalisti. Funnel räätälöi haastattelurungon sekä toteuttaa, analysoi ja raportoi asiakashaastatteluja kuukausittain. Metsä Woodilla tuloksia tarkastellaan reaaliaikaisesti BI-raportoinnin avulla.

Lue lisää

Asiakaskuuntelut tukevat asiakastyötä ja strategisia päätöksiä

Attidolla haluttiin asiakaskuunteluilla selvittää asiakkuuksien tarkka nykytila ja samalla entisestään syventää ja edistää asiakkuuksia. Nyt Attidolla asiakkaan ääntä hyödynnetään laajasti muun muassa asiakkuusstrategiassa ja brändiuudistuksessa.

Lue lisää

Hanki uusia asiakkaita

Haluat voittaa B2B-kauppoja ja lisätä myyntiäsi. Haluat löytää uusia asiakkaita ja uusia markkinoita, tietää keneen ottaa yhteyttä ja millä teemoilla lähestyä.

Meillä on monia eri keinoja, joilla voimme vahvistaa uusasiakashankintaasi. Sovitamme toimintamme aina sinun liiketoimintasi tarpeiden mukaan.

Kyllä meidän kannalta se merkittävin, mitä haettiin, myös saatiin, eli uudet kontaktit ja uudet keskustelunavaukset.

– Pasi Vilen
Country Manager, CA Technologies

Eri menetelmiä yhdistelemällä räätälöimme sinua parhaiten palvelevan kokonaisuuden

Olitpa hävinnyt tai voittanut merkittäviä kauppoja viime aikoina – tunnistamatta itse kunnolla syytä tapahtuneeseen, win & loss -analyysin avulla selvitämme niin heikot kohtasi kuin menestyksekkäät erottautumistekijäsi. Saadun ymmärryksen valossa autamme sinua selättämään häviöputken ja monistamaan onnistumisesi.

Valloittaessasi uutta markkinaa tai halutessasi vahvistaa asemiasi tutulla kentällä toteuttamamme markkinakartoitus antaa sinulle tarvittavaa ymmärrystä päätöstesi tueksi. Haluat ehkä selvittää markkinasi koon ja tulevaisuuden trendit tai kohderyhmäsi näkemykset ja odotukset toimintasi suuntaamiseksi. Kartoitus auttaa sinua vahvistamaan myyntiviestiäsi ja siten rakentamaan vahvempaa mielikuvaa yrityksesi asiantuntijuudesta.

Kysy lisää keinoista hankkia uusia asiakkaita

Mika Rautiainen
p. 040 520 0301
mika.rautiainen@funnel.fi

cASE-tARINOITA uusien asiakkaiden hankinnasta

Markkinakartoitus viitoitti tien uuden palvelun myynnille uuteen kohderyhmään

Funnel selvitti CA Technologiesille ja E2 Softwarelle heidän uuden palvelunsa markkinan nykytilan ja kilpailutilanteen. Samalla kerättiin tärkeitä kontakteja entuudestaan tuntemattomasta päättäjäkohderyhmästä, joille myydä palvelua.

Lue lisää

Markkinakartoituksella toimialatuntemusta, liidejä ja markkinointisisältöä

OpusCapitalla haluttiin syventää ymmärrystä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon tilaus- ja hankintaprosesseista. Funnelin toteuttaman markkinakartoituksen myötä OpusCapita sai vahvistetun päättäjärekisterin, insight-tietoa myyntiin, apua asiakaslähtöisyyden kehittämiseen sekä aineistoa markkinoinnin käyttöön.

Lue lisää

Account Based Marketing

Haluat vahvistaa kumppanuutta ja lisätä myyntiä tärkeän asiakkaasi kanssa.

Kartoittamamme tieto auttaa sinua tuntemaan asiakkaasi. Me autamme sinua valitsemaan teemat ja kohdentamaan viestisi oikeanlaisena, oikeille päättäjille, oikeaan aikaan, oikeissa kanavissa. Sen jälkeen myös asiakkaasi tuntee hyvin sinut.

Lue lisää

Asiakaskokemus

Haluat lisätä myyntiä olemassa oleville asiakkaillesi tai haluat parantaa asiakastyytyväisyyttä ja syventää asiakassuhdetta.

Asiakaskokemuksen tutkiminen ja kehittäminen voidaan aloittaa luomalla uudet mittaristot tai voimme kehittää vakiintuneita, käytössäsi olevia asiakaskokemuksen mittaamisen toimintamalleja ja työkaluja.

Lue lisää

Asiakasymmärrys

Haluat parantaa B2B-liiketoimintaasi – kysy oikean suunnan askelmerkit nykyisiltä tai potentiaalisilta asiakkailtasi.

Olivatpa haasteesi uuden toimialan valloittamisessa, tuoteportfoliossa, myynnin toimissa, markkinoinnin sisällössä tai johtokäytänteissä, asiakasymmärrystä rakentamalla ja markkinaa kartoittamalla saat vastaukset kysymyksiisi.

Paranna myyntiäsi markkinakartoitusten avulla.

Lue lisää

Hankintakokemus

Haluat kilpailuetua syventämällä suhdetta tärkeimpiin toimittajiisi. Panostamalla toimittajajohtajuuteen haluat taata itsellesi parhaat ja innovatiivisimmat toimittajat ja resurssit sekä rakentaa strategisesti tärkeitä kumppaanuuksia.

Tiedätkö, mitä mieltä kumppanisi on sinusta asiakkaana ja moniko kilpailijoistasi käyttää samaa kumppania?

On aika tehdä hankintakokemuksen ja toimittajatyytyväisyyden kartoitus.

Lue lisää