Mitä ovat B2B-ekosysteemit?

Liiketoiminnan eli B2B-ekosysteemeissä on erilaisia toimijoita, jotka hyödyttävät toisiaan tässä monensuuntaisessa yhteistyöverkostossa. Mitä enemmän keskenään oikeanlaisia toimijoita ekosysteemissä on, sitä enemmän arvoa tuotetaan, ja sitä suuremmaksi hyödyn kierre saadaan.

Liiketoiminnan eli B2B-ekosysteemeissä on erilaisia toimijoita, jotka hyödyttävät toisiaan tässä monensuuntaisessa yhteistyöverkostossa. Mitä enemmän keskenään oikeanlaisia toimijoita ekosysteemissä on, sitä enemmän arvoa tuotetaan, ja sitä suuremmaksi hyödyn kierre saadaan. B2B-ekosysteemin kasvamisen ja kehittymisen luotseina ovat veturiorganisaatiot, jotka voivat mitata ekosysteemin sisäistä toimintaa sekä ekosysteemin eri toimijoiden tavoitteita ja yhteistyökokemuksia oikeanlaisen kasvun ja tulosten saavuttamiseksi.

Erilaiset B2B-ekosysteemit

Liiketoiminnan ekosysteemejä voidaan jaotella eri tavoin. Niiden pääperiaate on kuitenkin sama – hyötyä ja hyödyttää verkottumisesta. Yksityisen puolen ekosysteemeissä onnistumista mitataan rahalla, kun julkisen puolen ekosysteemien menestys näkyy pääsääntöisesti vaikuttavuudessa.

Ekosysteemit voidaan jakaa myös niiden tavoitteiden perusteella seuraavasti:

 • Innovaatioekosysteemissä toiminnan kärjessä on kehittäminen ja kehittyminen
 • Liiketoimintaekosysteemissä tavoitteena on asiakkaalle myynti
 • Osaamisekosysteemissä panostetaan oppimisen kehittämiseen sekä osaamisen uudistamiseen jatkuvasti muuttuvassa maailmassa

Lisäksi ekosysteemien erilainen organisoituminen erottelee niitä toisistaan. B2B-ekosysteemillä voi esimerkiksi olla yksi vahva veturitoimija tai orkestroija, jonka ympärille ekosysteemi muodostuu. Toiminta voi olla osapuolten kesken myös tasavertaisempaa. Veturin roolikin voi vaihtua toimijalta toiselle ekosysteemin kehittyessä. Erilaisten roolien tai niiden vaihdosten takia avoin ja selkeä viestintä sekä hyvin sisäistetyt roolitusvastuut ovatkin toimivan ekosysteemin keskeisimpiä asioita.

Hyvin toimivan ekosysteemin tekijät

 1. Yhteinen visio ja tavoite
 2. Selkeät pelisäännöt
 3. Hyvät tiedonjaon alustat
 4. Avoin toiminta
 5. Toimijoiden selkeät roolit
 6. Vähintään yksi selkeä ja kaikkien tunnistama draiveri (veturi/fasilitaattori/orkestroija/projektin vetäjä)
 7. Asiakkaat mukaan ekosysteemiin
 8. Toiminnan mittaaminen
 9. Suunnan tarkistus pitkin matkaa

Lue myös blogi: Millainen on hyvä ekosysteemi ja miten sitä johdetaan?

B2B-ekosysteemin toiminnan mittaaminen

Ekosysteemien onnistumiseen ja hyvään johtamiseen tarvitaan mitattua ja mitattavaa tietoa. Veturilla on oltava tietoa ekosysteemiin pyrkivistä ja siellä jo olevista toimijoista muun muassa seuraavalla tavalla:

Tavoitteet: Yhteisiin tavoitteisiin sitoutumisesta ja niiden samankaltaisesta ymmärtämisestä
Yrityskulttuuri: Toimijoiden yrityskulttuurien samankaltaisuudesta tai niiden erilaisuuden luomista uhista ekosysteemin tavoitteiden saavuttamisessa
Kriittisyys liiketoiminnalle: Ekosysteemikumppaneiden riskeistä ja panostuksesta ko. ekosysteemissä; onko ekosysteemin toimivuudella tai tavoitteiden saavuttamisella merkitystä toimijan strategiaan tai liiketoimintatavoitteisiin, eli onko onnistuminen toimijalle kriittistä ja sitä kautta panostamisen arvoista.

Ekosysteemin onnistumisen kannalta tärkeää on myös tietää, millaiseksi ekosysteemissä jo olevat toimijat kokevat yhteistyön ja kuinka kaukana heidän omista odotuksistaan tai tavoitteistaan ekosysteemin toiminnassa ollaan. Tällainen edellä kuvailtu tiedolla johtaminen kaipaa avukseen mittausta, jota voidaan tehdä erilaisin keinoin. Tärkeää on muistaa mittaamisen jatkuvuus ja sopiva rytmi. Ekosysteemit saattavat olla nopeasti muuttuvia ja kehittyviä organismeja, joissa pulssin tarkistus kerran vuoteen on todennäköisesti liian verkkaista.

Kuuntele podcastimme ekosysteemeistä >>