Account Based Marketing (ABM)

Täsmämarkkinointia strategisesti tärkeiden kumppanuuksien kasvattamisessa.
Tilaa esittely

Mitä on account based marketing?

Account Based Marketing (ABM) on täsmämarkkinointia strategisesti tärkeiden kumppanuuksien hankkimisessa ja kasvattamisessa. ABM:ssä markkinointi ja myyntiaktiviteetit kohdennetaan strategisesti useampaan päätöksentekijään ja vaikuttajaan samassa kohdeyrityksessä, yksilö- tai massamarkkinoinnin sijaan. Työ alkaa tunnistamalla ja tuntemalla potentiaalisimmat asiakkaasi, joille luodaan tehokkaammin resonoivia ja yksilöidympiä markkinointi- ja myyntiviestejä.

Account Based Insight palveluidemme avulla, voimme auttaa sinua valitsemaan teemat ja kohdentamaan viestisi oikeanlaisena, oikeille päättäjille, oikeaan aikaan, oikeissa kanavissa. ABM-toimia tehdään pitkällä aikavälillä ja monessa eri kanavassa. Oman viestin voimaa pyritään siis vahvistamaan monin eri tavoin.

Account based marketingin Hyödyt

Account Based Marketingin avulla vahvistat asiakkaasi mielikuvaa organisaatiostasi ja palveluistasi. Lisäät asiakkaasi tietämystä ja mielenkiintoa palveluitasi, tuotteistasi ja osaamistasi kohtaan ja parannat näin mahdollisuuksiasi myynnissä.

Account based marketing -Palvelut

Account Based Marketing koostuu monesta eri osasta. Ensin on kasvatettava omaa ymmärrystä asiakkaasta, jolle ABM-toimia halutaan kohdentaa. Sen jälkeen oma viesti on hiottava asiakkaalle sopivaan muotoon ja sen jälkeen on tehtävä varsinaiset markkinointitoimenpiteet.

Funnel tarjoaa mm. seuraavia palveluja Accoun Based Marketingin toteutukseen:

  • Ymmärryksen kasvattaminen
  • Päättäjäkartat
  • Liiketoimintaympäristön analyysi
  • Myyntiviestien yhtenäistäminen
  • Sisällöntuotanto

Asiakaspalautteista ilmeni, että asiakkaat haluavat, että heille myydään. Se oli oivallus. Siinä pysähtyi ja jäi kelaamaan. Suomalainen saattaa ajatella, että ei halua häiritä asiakasta.

– Marko Rautakoura, toimitusjohtaja, e21 Solutions Oy

Lisätietoa Account Based Marketingista

Mika Rautiainen
p. 040 520 0301
mika.rautiainen@funnel.fi

enemmän asiaa ABM:stä

Lyhyt oppimäärä Account Based Marketingiin

Account Based Marketing eli ABM on toimintamalli asiakaskohtaiseen markkinointiin. Ei siis segmenttikohtaista haulikkoammuntaa. Asiakkaalla tarkoitetaan joko nykyistä tai potentiaalista asiakasta – yritystä sekä henkilöitä, jotka on tunnistettu suuren osto- tai lisämyyntipotentiaalin omaavaksi kohteeksi.

Lue lisää

Case Tieto: Uusi toimintamalli asiakkuuksien syventämiseen

Tiedon ja Funnelin pitkäjänteinen yhteistyö johti Account Based Marketing eli ABMmallin rakentamiseen ja sen jalkauttamiseen pilotin avulla. Uusi toimintatapa mahdollistaa valikoitujen asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden syväluotaamisen ja oikein kohdennetun vaikuttamisen.

Lue lisää

Kohdennettu markkinointi – miten se voi yhä olla niin vaikeaa?

Onnistunut B2B-myynti vaatii osaamista, tietoa ja toimivia työkaluja. Mika Rautiainen raottaa ABM:ään ja kohdennettuun markkinointiin painottuvan blogisarjansa ensimmäisessä osassa, mitkä ovat 2010-luvun keinot myynnin onnistumiselle.

Lue lisää

Asiakaskokemus

Haluat lisätä myyntiä olemassa oleville asiakkaillesi tai haluat parantaa asiakastyytyväisyyttä ja syventää asiakassuhdetta. Voimme luoda uudet mittaristot tai käyttää olemassa olevia työkalujasi.

 

Lue lisää

Asiakasymmärrys

Haluat parantaa B2B-liiketoimintaasi – kysy oikean suunnan askelmerkit nykyisiltä tai potentiaalisilta asiakkailtasi tai lisää ymmärrystäsi kartoittamalla markkinaa muilla keinoin.

 

Lue lisää

SUPPLIER & ECOSYSTEM INSIGHT

Haluat kilpailuetua varmistamalla itsellesi parhaat ja innovatiivisimmat toimittajat ja resurssit. Mutta mitä mieltä kumppanisi on sinusta asiakkaana? Entä kannatetaanko organisaatiossasi tätä yhteistyötä?

 

Lue lisää