Asiakaskokemus

Peilaa liiketoimintasi kehittämiskohdat asiakaskokemuksen mittaamisella.
Tilaa esittely

Mitä on hyvä asiakaskokemus?

Hyvä asiakaskokemus syntyy tuotetun palvelun synnyttämästä arvosta ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta.
Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa B2B-toimialoilla korostuu 

 • palveluntuottajan kyky ymmärtää asiakkaan liiketoiminta ja sovittaa siihen oma tarjooma
 • joustavuus
 • luotettavuus
 • johdonmukaisuus
 • proaktiivisuus ja
 • kehityshaluisuus.

asiakas­kokemuksen mittaamisen hyödyt

 • Auttaa syventämään asiakassuhteita, kun palautetta mitataan säännöllisesti asiakkaan arvostamissa kanavissa sekä saadun palautteen pohjalta tehdään todistetusti asiakkaalle asti näkyviä toimenpiteitä
 • B2B-asiakaskokemuksen parhaat käytännöt ja kokemukset poimittuina eri toimialoilta auttavat asiakkaitamme erottumaan omasta kilpailijakentästään, kun asiat osataan tehdä eri tavalla kuin kilpailijat
 • Asiakkaan ääni saadaan paremmin kuuluviin, kun sitä esittelee talon ulkopuolinen taho – se otetaan paremmin vastaan, tapahtuu vähemmän kieltämistä ja eikä tulkintaan sotkeudu sisäpolitiikkaa

Asiakas­kokemuksen palvelut

Voimme toteuttaa asiakaskokemuksen kartoituksen, jonka avulla saat hyvin käsityksen siitä, miten asiakkaasi voivat ja miten he kokevat kumppanuutenne. Kartoituksen avulla saat vinkkejä asiakastyytyväisyyden parantamiseen ja asiakassuhteen syventämiseen. Rakennamme mittaamisen ja tiedolla johtamisen toimintamallin silloin, kun sitä ei vielä ole.

Ympärivuotinen asiakaskokemuksen mittaaminen toimii myös liiketoiminnan kehittämisen mittarina. Autamme mittariston kehittämisessä sinun tarpeitasi palvelevaksi. Avullamme saat reaaliaikaisen näkymän BI-analytiikkaan ja -raportteihin, joilla voit seurata asiakkuuksiesi kehittymistä ja joka toimii työkalunasi liiketoiminnan johtamisessa.

Asiakaskuuntelut auttavat nekin kasvattamaan asiakasymmärrystäsi ja niillä voidaan aktivoida päättäjiä, jotka eivät suoraan ole asiakkuudenhoidon piirissä.

Kumppanina toimimme joustavasti kaikissa teknologiaympäristöissä ja työkalujen kanssa, antaen toki myös omia suosituksiamme käytössä oleviin tapoihin.

Funnel tarjoaa mm. seuraavia palveluja Asiakaskokemuksen palveluja:

 • asiakaskokemuksen kartoitus
 • asiakaskuuntelut
 • BI-analytiikka ja -raportointi

Toteutimme massiivisen haastattelurundin tärkeissä asiakkaissa ja tarvitsimme kumppanin, joka vie asiakkuuksia eteenpäin ja johon meillä on täysi luotto.

– Minna Ruusuvuori, 
Vice President Sales and Marketing, Attido

Lisätietoa asiakaskokemuksen mittaamisesta

Mika Rautiainen
p. 040 520 0301
mika.rautiainen@funnel.fi

cASE-tARINOITA

Asiakaskokemus osaksi liiketoiminnan ja myynnin avainmittareita

Metsä Woodilla mitataan asiakaskokemusta ympärivuotisesti. Sen avulla kehitetään liiketoimintaa ja tuetaan asiakastyötä ja myyntiä globaalisti. Funnel räätälöi haastattelurungon sekä toteuttaa, analysoi ja raportoi asiakashaastatteluja kuukausittain. Metsä Woodilla tuloksia tarkastellaan reaaliaikaisesti BI-raportoinnin avulla.

Lue lisää

Asiakaskuuntelut tukevat asiakastyötä ja strategisia päätöksiä

Attidolla haluttiin asiakaskuunteluilla selvittää asiakkuuksien tarkka nykytila ja samalla entisestään syventää ja edistää asiakkuuksia. Nyt Attidolla asiakkaan ääntä hyödynnetään laajasti muun muassa asiakkuusstrategiassa ja brändiuudistuksessa.

Lue lisää

Account Based Marketing

Haluat vahvistaa kumppanuutta ja lisätä myyntiä tärkeän asiakkaasi kanssa. Kartoittamamme tieto auttaa sinua tuntemaan asiakkaasi, jonka jälkeen myös asiakkaasi tuntee sinut.

 

Lue lisää

Asiakasymmärrys

Haluat parantaa B2B-liiketoimintaasi – kysy oikean suunnan askelmerkit nykyisiltä tai potentiaalisilta asiakkailtasi tai lisää ymmärrystäsi kartoittamalla markkinaa muilla keinoin.

 

Lue lisää

SUPPLIER & ECOSYSTEM INSIGHT

Haluat kilpailuetua varmistamalla itsellesi parhaat ja innovatiivisimmat toimittajat ja resurssit. Mutta mitä mieltä kumppanisi on sinusta asiakkaana? Entä kannatetaanko oraganisaatiossasi tätä yhteistyötä? 

 

Lue lisää