Asiakas­ymmärryksellä Johtaminen

Autamme sinua asiakastiedon avulla oivaltamaan liiketoimintaasi kehittävät ideat ja jalkauttamaan ne johtamiseen ja muuhun toimintaan.

LEAD WITH CUSTOMER INSIGHT

Oivalla

Kartoitukset, kyselyt, tutkimukset ja analyysit. Mittaaminen ja mittaristot. 

YMMÄRRYKSEN KASVATTAMINEN

Tuotteesi tuntuu täydelliseltä, mutta siltikään liikevaihto ei kasva. Uudet asiakkaat eivät löydä palveluasi ja olemassa olevien asiakkaiden päätöksenteko on tahmeaa. Oivaltamalla asiakkaiden tarpeet ja prosessit myyt paremmin ja saat liiketoimintasi nousuun. 

Kartoittamamme tieto lisää ymmärrystäsi, ja oivallat liiketoimintasi kehittämisen suunnan. Ymmärrät enemmän asiakkaastasi, markkinasta ja omasta organisaatiostasi. Oivallat esimerkiksi asioita, jotka liittyvät organisaationne työtapoihin, työkaluihin ja asiakasymmärrykseen. Autamme sinua muutosten toteuttamisessa ja asiakkaidesi asiakaskokemuksen parantamisessa. Oivallat, miten pääset vaikuttamaan asiakkaan päätöksentekoon.

 

HAASTEITASI

 • Haluat löytää uusia asiakkaita
 • Haluat vahvistaa nykyisiä asiakkuuksiasi
 • Haluat ymmärtää markkinaasi paremmin
 • Haluat tietää asiakasyrityksesi oikeat päättäjät
 • Haluat kehittää myyntiä tärkeissä asiakkuuksissasi
 • Haluat selvittää, miksi olet hävinnyt tai voittanut merkittäviä kauppoja

tarpeidesi mukaan räätälöidyt Palvelu­kokonaisuudet

Asiakaskokemuksen kartoituksen avulla saat hyvin käsityksen siitä, miten asiakkaasi voivat ja miten he kokevat kumppaanuutenne. Kartoitus antaa vinkkejä asiakastyytyväisyyden parantamiseen ja asiakassuhteen syventämiseen.

Valloittaessasi uutta markkinaa tai halutessasi vahvistaa asemiasi tutulla kentällä toteuttamamme  markkinakartoitus antaa sinulle tarvittavaa ymmärrystä päätöstesi tueksi. Voimme analysoida asiakasyrityksesi strategiset tavoitteet ja kehittämishankkeet.

Liiketoimintaympäristön analyysin avulla selvitämme sinulle millainen markkinointi asiakkaaseesi toimii ja millä kielellä asioista kannattaa puhua, millaista viestintää ja termistöä kannattaa käyttää.

Päättäjäkartta neuvoo puolestaan asiakasyrityksesi oikeat päättäjät ja vaikuttajat sekä päättäjäkohtaiset motiivit, huolet ja näkemykset. Tämä kaikki auttaa sinua olemaan yhteydessä oikeaan tahoon oikealla teemalla.

Olitpa hävinnyt tai voittanut merkittäviä kauppoja viime aikoina – tunnistamatta itse kunnolla syytä tapahtuneeseen, win & loss -analyysin avulla selvitämme niin heikot kohtasi kuin menestyksekkäät erottautumistekijäsi.

Funnel sai hyvin suurella prosentilla kiinni listaamistamme yrityksistä oikeat henkilöt. Heiltä haastattelemalla kerätty tieto oli hyvin relevanttia ja sen tyyppistä, mitä me myyntiorganisaationa emme välttämättä itse saa kohdeyrityksistä irti.

– Pasi Vilen, Country Manager, CA Technologies

Kysy lisää oivalluttavista palveluistamme

Mika Rautiainen
p. 040 520 0301
mika.rautiainen@funnel.fi

TOTEUTa

Toimintamallien uudistaminen. Myynnin täsmätuki. Account Based Sales & Marketing.

YMMÄRRYKSEN Jalkauttaminen

Asiakasymmärryksen valossa oman liiketoiminnan kehittämiskohteet alkavat hahmottua selkeämmin. Muutoksen aikaansaaminen vaatii kuitenkin ponnisteluja, joihin aina eivät omat resurssit riitä.

Meille on tärkeää, että tekemiemme kartoitusten ja analyysien herättämät oivallukset eivät jää vain raportteihin. Haluamme niiden johtavan myös käytännön toimiin ja liiketoimintasi parantamiseen. Autamme haastekohtien luovimisessa, liittyivätpä ne ylipäätään toimintamallien uudistamiseen tai johonkin yksittäiseen toiminnan kehittämiskohtaan ja toteuttamiseen. Sparraamme johtoa ja valmennamme asiantuntijoista ja myyjistä asiakaslähtöisempiä ja myynnillisempiä.

 

HAASTEITASI

 • Haluat laajentaa jakelukanavaasi
 • Haluat parantaa myynnin fokusta
 • Haluat apua sisällöntuotannossa
 • Haluat ulkoistaa markkinointisi
 • Haluat kasvattaa myyntiä suurempiin ja arvokkaampiin asiakkuuksiin

toimintaasi edistävät palvelut

Organisaatiollesi suunnitellut valmennukset ja neuvonanto pureutuvat täsmällisesti liiketoimintasi kehittämiseen ja oivallettujen toimenpiteiden jalkauttamiseen. Asiakkailtasi kerätty tieto auttaa kehittämään myös liiketoimintasi suurempia linjoja. Analyysiemme ja tulkintojemme avulla osaamme uudistaa toimintamallejasi ja tehdä palvelumuotoilua tarpeidesi mukaan. Näin voidaan toimia esimerkiksi, kun haluat laajentaa jakelukanavaasi tai parantaa myyntisi fokusta. Tai kun haluat minimoida henkilökontakteista riippuvia riskejä, liittyipä se oman henkilöstön vaihtumiseen tai asiakkaasi kontaktipinnan laajentamiseen.

Myynnillisyyden kehittämisessä ja myynnin sparrauksessa keskitymme  kommunikointiin ja asiakaskohtaamiseen. Harjoittelemme asiakkaan kielellä puhumista ja sitä, miten kysytään, kuunnellaan ja sovelletaan.

Tavoitteenamme on aina saada asiakkaallemme parempaa tulosta. Siksi autamme viemään uudistukset havainnoista ja oivalluksista käytännön tasolle asti. Ja koska olemme myös tosi konkreettisia, teemme halutessasi myös sisällöt myynnin ja markkinoinnin tarpeisiisi. Se voi olla tyylikkäiden myynti- ja markkinointimateriaalien valmistusta tai ylipäätään sisällöntuotantoa, verkkosivujen uudistusta tai muita markkinointitoimenpiteitä. 

Account Based Marketing on täsmämarkkinointia strategisesti tärkeiden kumppanuuksien kasvattamisessa. Kun tunnemme asiakkaasi, kun Account Based Insight on tehty, voimme auttaa sinua valitsemaan teemat ja kohdentamaan viestisi oikeanlaisena, oikeille päättäjille, oikeaan aikaan, oikeissa kanavissa. Sen jälkeen myös asiakkaasi tuntee hyvin sinut.

Hands-on consultancy and sparring services describe our cooperation best. Funnel’s knowledge in sales area and ability to facilitate discussions around this, helps to bring structure to us.

– Arie Elshout
Vice President, Application development & transformation
Finanssi-Kontio Oy  

Lisätietoja toiminnan jalkauttamisesta

Mika Rautiainen
p. 040 520 0301
mika.rautiainen@funnel.fi

JOHDA

Ohjausryhmätyöskentely. Analytiikka. Raportointi.

Toiminnan Ohjaaminen

Muutos on jatkuvaaMarkkinaympäristö ja asiakkaat muuttuvatsamoin ehkä muutkin kumppanisiMuutoksessa hereillä pysyminen vaatii aktiivista toimintaa, valppauttaJatkuvan mittaamisen käytänteet helpottavat pysymään ajan hermolla Kuljemme rinnallasi toteuttaen säännöllisiä mittauksia, tulkitsemme tuloksia ja ohjaamme toimenpiteiden kohdentamisessa.

Toimintamme lähtökohtana on yhteistyö asiakasyrityksemme ohjausryhmän kanssa. Keskittyypä toimenpiteemme mille liiketoiminnan sektorille tahansa määrittelemme projektin raamit ja tavoitteet aluksi ohjausryhmän kanssa. Myös saadut tulokset raportoidaan ja analyysit pureskellaan ensin ohjausryhmässä.

HAASTEITASI

 • Haluat seurata asiakkuuksien kehittymistä
 • Haluat työkalun liiketoiminnan johtamiseen
 • Haluat nähdä datan visuaalisesti ja yksinkertaisessa muodossa dashboardilla
 • Haluat osata hyödyntää toiminnastanne tehtyjen tutkimusten tuloksia käytännössä
 • Haluat apua tutkimustulosten priorisoinnissa

johtamista ja analytiikkaa ohjaavat Palvelut

Ympärivuotinen asiakaskokemuksen mittaaminen toimii myös liiketoiminnan kehittämisen mittarina. Autamme mittariston kehittämisessä sinun tarpeitasi palvelevaksi. Avullamme saat reaaliaikaisen näkymän BI-analytiikkaan ja -raportteihin, joilla voit seurata asiakkuuksiesi kehittymistä ja joka toimii työkalunasi liiketoiminnan johtamisessa. Nykyaikaiset raportoinnin dashboardit tuovat laajojen ja laadullistenkin tietosisältöjen raportointiin tehokkuutta, helppolukuisuutta ja kustannustehokkuutta.

Osana asiakaskokemuksen raportointia on mahdollista hyödyntää Funnelin kehittämää CX-Indeksi-mittaristoa. Sen avulla kokemusperäinen laadullinen palaute muutetaan määrämuotoisesti raportoitavaan, helposti vertailtavaan ja hahmotettavaan muotoon, esimerkiksi BI-dashboardille. Sama asteikko helpottaa vertailua eri liiketoimintojen kosketuspisteitä mitattaessa. Erityisen hyvin CX-Indeksi soveltuu yhteistyön mittaamiseen B2B-ympäristöissä. Kun mittarit ja asteikot ovat yhdenmukaisia, CX-tulosten avulla voidaan vertailla myös yrityksen sisällä toimivien eri yksiköiden ja osa-alueiden suorituskykyä keskenään.

Autamme liiketoimintasi parantamisessa koko matkan yrityksesi ohjausryhmästä käytännön tasolle saakka.

Ohjausryhmätyöskentelyllä pääsemme syvälle kiinni yrityksesi bisnesideaan ja liiketoimintasi haasteisiin.  Se auttaa meitä räätälöimään juurikin tarpeitasi vastaavaa palvelua. Vastaavasti kartoittamiemme tulosten purku ja analyysin pureskelu  ohjausryhmän kanssa mahdollistaa saadun ymmärryksen ja uusien oivallusten levittäytymisen johtokäytänteistä käytännön toimenpiteiksi.

Funnelilla ollaan kyvykkäitä BI-analytiikassa. Heillä on tekninen toteutus ja sisältö hyvin hanskassa ja taito viedä asioita eteenpäin.

– Jani Rissanen
Vice President, Customer Experiences
Metsä Wood

Lisätietoa toiminnan ohjaamisen palveluista

Niklas Viileinen
044 527 0485
niklas.viileinen@funnel.fi

cASE-tARINOITA

Asiakaskuuntelut tukevat asiakastyötä ja strategisia päätöksiä

Attidolla haluttiin asiakaskuunteluilla selvittää asiakkuuksien tarkka nykytila ja samalla entisestään syventää ja edistää asiakkuuksia. Nyt Attidolla asiakkaan ääntä hyödynnetään laajasti muun muassa asiakkuusstrategiassa ja brändiuudistuksessa.

Lue lisää

Markkinakartoitus viitoitti tien uuden palvelun myynnille uuteen kohderyhmään

Funnel selvitti CA Technologiesille ja E2 Softwarelle heidän uuden palvelunsa markkinan nykytilan ja kilpailutilanteen. Samalla kerättiin tärkeitä kontakteja entuudestaan tuntemattomasta päättäjäkohderyhmästä, joille myydä palvelua.

Lue lisää

Asiakaskokemus osaksi liiketoiminnan ja myynnin avainmittareita

Metsä Woodilla mitataan asiakaskokemusta ympärivuotisesti. Sen avulla kehitetään liiketoimintaa ja tuetaan asiakastyötä ja myyntiä globaalisti. Funnel räätälöi haastattelurungon sekä toteuttaa, analysoi ja raportoi asiakashaastatteluja kuukausittain. Metsä Woodilla tuloksia tarkastellaan reaaliaikaisesti BI-raportoinnin avulla.

Lue lisää

Account Based Marketing

Haluat vahvistaa kumppanuutta ja lisätä myyntiä tärkeän asiakkaasi kanssa.

Kartoittamamme tieto auttaa sinua tuntemaan asiakkaasi. Me autamme sinua valitsemaan teemat ja kohdentamaan viestisi oikeanlaisena, oikeille päättäjille, oikeaan aikaan, oikeissa kanavissa. Sen jälkeen myös asiakkaasi tuntee hyvin sinut.

Lue lisää

Asiakaskokemus

Haluat lisätä myyntiä olemassa oleville asiakkaillesi tai haluat parantaa asiakastyytyväisyyttä ja syventää asiakassuhdetta.

Asiakaskokemuksen tutkiminen ja kehittäminen voidaan aloittaa luomalla uudet mittaristot tai voimme kehittää vakiintuneita, käytössäsi olevia asiakaskokemuksen mittaamisen toimintamalleja ja työkaluja.

Lue lisää

Asiakasymmärrys

Haluat parantaa B2B-liiketoimintaasi – kysy oikean suunnan askelmerkit nykyisiltä tai potentiaalisilta asiakkailtasi.

Olivatpa haasteesi uuden toimialan valloittamisessa, tuoteportfoliossa, myynnin toimissa, markkinoinnin sisällössä tai johtokäytänteissä, asiakasymmärrystä rakentamalla ja markkinaa kartoittamalla saat vastaukset kysymyksiisi.

Paranna myyntiäsi
markkinakartoitusten avulla.

Lue lisää

Hankintakokemus

Haluat kilpailuetua syventämällä suhdetta tärkeimpiin toimittajiisi. Panostamalla toimittajajohtajuuteen haluat taata itsellesi parhaat ja innovatiivisimmat toimittajat ja resurssit sekä rakentaa strategisesti tärkeitä kumppaanuuksia.

Tiedätkö, mitä mieltä kumppanisi on sinusta asiakkaana ja moniko kilpailijoistasi käyttää samaa kumppania?

On aika tehdä hankintakokemuksen ja toimittajatyytyväisyyden kartoitus.

Lue lisää