Asiakasymmärrys

Markkinaymmärrys syntyy asiakasymmärryksen ja kilpailijaymmärryksen kasvattamisella.
 
Tilaa esittely

Markkina­ymmärrys syntyy asiakas- ja kilpailija­ymmärryksestä

Oikeiden päätösten tueksi tarvitaan ymmärrystä vallitsevasta tilanteesta. Ymmärtämällä paremmin asiakkaitasi ja kilpailijoitasi pystyt

 • kehittämään liiketoimintamallejasi
 • uudistamaan tuote- ja palveluportfoliotasi
 • viestimään ja markkinoimaan kohdennetummin
 • lisäämään kilpailuetua
 • myymään paremmin.

uusia asiakkaita paremmalla markkina­ymmärryksellä

Kiristynyt kilpailuasetelma tai uudistunut oma tarjooma ovat johtaneet haluun ymmärtää potentiaalisia asiakkaita ja heidän tarpeitaan paremmin. Haluat kenties oppia tuntemaan tutulta toimialalta uusia päättäjäryhmiä tai perehtyä entuudestaan tuntemattomiin toimialoihin tai markkina-alueisiin. On aika toteuttaa markkinakartoituksia myyntisi tueksi.
>> Katso markkinakartoituksen askeleet

lisää kauppaa asiakas­ymmärryksellä

Ymmärtämällä asiakastasi ja hänen liiketoimintaansa ja siihen liittyviä haasteita pystyt palvelemaan asiakastasi hänen toivomallaan ja tarvitsemallaan tavalla. Mitä suurempi ymmärryksesi on sitä parempi kilpailuetu sinulla on.

Asiakaskokemuksen kartoituksen avulla saat hyvin käsityksen siitä, miten asiakkaasi voivat ja miten he kokevat kumppaanuutenne. Kartoituksen avulla saat vinkkejä asiakastyytyväisyyden parantamiseen ja asiakassuhteen syventämiseen. Asiakaskuuntelut auttavat kasvattamaan asiakasymmärrystäsi ja niillä voidaan aktivoida päättäjiä, jotka eivät suoraan ole asiakkuudenhoidon piirissä.

ymmärrystä lisäävät Palvelumme

 • Markkinakartoitus
 • Win & loss -analyysi
 • Asiakaskokemuksen kartoitus
 • Asiakaskuuntelu
 • Liiketoimintaympäristön analyysi
 • Päättäjäkartta

Liiketoiminnan ihmisillekin, jotka olivat mukana raportointitilaisuudessa ja jotka ovat hankinnasta maksuun -prosessin asiantuntijoita, oli positiivinen yllätys, miten paljon uutta tietoa saatiin kaivettua terveydenhuoltotoimialan hankinnan, oston ja tilauksen prosesseista.

– Jasmina Elo,
Country Marketing Manager, OpusCapita

Lisätietoa markkinaymmärryksen ja asiakasymmärryksen kasvattamisesta

Pia Pulkkanen
p. 0400 820 406
pia.pulkkanen@funnel.fi

cASE-tARINOITA

Markkinakartoitus viitoitti tien uuden palvelun myynnille uuteen kohderyhmään

Funnel selvitti CA technologiesille ja E2 Softwarelle heidän uuden palvelunsa markkinan nykytilan ja kilpailutilanteen. Samalla kerättiin tärkeitä kontakteja entuudestaan tuntemattomasta päättäjäkohderyhmästä, joille myydä palvelua.

Lue lisää

Markkinakartoituksella toimialatuntemusta, liidejä ja markkinointisisältöä

OpusCapitalla haluttiin syventää ymmärrystä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon tilaus- ja hankintaprosesseista. Funnelin toteuttaman markkinakartoituksen myötä OpusCapita sai vahvistetun päättäjärekisterin, insight-tietoa myyntiin, apua asiakaslähtöisyyden kehittämiseen sekä aineistoa markkinoinnin käyttöön.

Lue lisää

Account Based Marketing

Haluat vahvistaa kumppanuutta ja lisätä myyntiä tärkeän asiakkaasi kanssa. Kartoittamamme tieto auttaa sinua tuntemaan asiakkaasi, jonka jälkeen myös asiakkaasi tuntee sinut.

 

Lue lisää

Asiakaskokemus

Haluat lisätä myyntiä olemassa oleville asiakkaillesi tai haluat parantaa asiakastyytyväisyyttä ja syventää asiakassuhdetta. Voimme luoda uudet mittaristot tai käyttää olemassa olevia työkalujasi.

 

Lue lisää

SUPPLIER & ECOSYSTEM INSIGHT

Haluat kilpailuetua varmistamalla itsellesi parhaat ja innovatiivisimmat toimittajat ja resurssit. Mutta mitä mieltä kumppanisi on sinusta asiakkaana? Entä kannatetaanko organisaatiossasi tätä yhteistyötä?

 

Lue lisää