B2B-asiakas­kokemuksen palvelumme

Autamme luomaan ja kehittämään B2B-asiakaskokemuksen mittaamisen mittaristot ja toteutamme mittaamisen puolestanne.

B2B-asiakaskokemuksen palvelumme perustuvat laadukkaaseen mittaamiseen, tarkkaan kuunteluun, monialaiseen ymmärrykseen. Hyvä asiakaskokemus syntyy tuotetun palvelun synnyttämästä arvosta ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Asiakkaat kokevat, että asiakaskokemusta mittaava palveluntarjoaja on kiinnostunut omasta palvelutasostaan ja yhteistyön jatkuvasta kehittämisestä.

Asiakaskokemus ja sen kehittäminen ei olekaan yksittäiseksi jäävä projekti, vaan yhteinen oppimisprosessi asiakkaiden kanssa. Jatkuva asiakaskokemuksen mittaaminen on merkityksellistä molemmille osapuolille, sillä se on edellytys asiakassuhteen kehittymiselle ja paremman palvelun saamiselle. Autamme tuomaan teitä ja asiakasyritystänne lähemmäs toisiaan, jotta saatte uusia työkaluja ja keskustelunavauksia yhteistyön kehittämiseksi.

Luomme ja kehittämme asiakaskokemuksen mittaamisen mittaristot joiden avulla mittaamista voi toteuttaa rutiininomaisesti. Asiakaskokemuksen mittaaminen tuottaa määrämuotoista sekä laadullista tietoa helposti ja itse valitsemallanne tahdilla.

Toteutamme myös B2B-asiakaskuunteluita, jolloin painopiste on laadullisten haastattelujen myötä kertyvässä syvällisessä ymmärryksessä isoista asiakkuuksista. Raportit auttavat saamaan aiempaa syvempää tietoa siitä, mikä asiakkuudessa toimii, ja mitkä yksityiskohdat kaipaavat kehitystä.

Lue case: Funnel auttaa Fastemsia mittaamaan asiakaskokemusta >>

Lue case: Yhteistyön kaksisuuntainen mittaaminen B2B-kumppanuuksissa >>