Asiakaspulssi

Funnelin Asiakaspulssin avulla saat nopean tilannekatsauksen asiakkaidesi arjesta ja siitä, miten he kokevat yhteistyönne sujuvan tällä hetkellä.

Tiedättekö, mitä asiakkaillenne kuuluu juuri nyt? Millaisten asioiden tai haasteiden kanssa he kamppailevat? Tai miten organisaationne voisi auttaa heitä parhaiten? Kaipaavatko he ehkä apua, mutta eivät tule kertoneeksi sitä?

Funnelin Asiakaspulssin avulla saatte nopean tilannekatsauksen asiakkaidenne arjesta jolloin tiedätte, ketkä asiakkaistanne kaipaavat eniten huomiota tai apua. Asiakaspulssin avulla saatte vaivattomasti selville, mitkä ovat yhteistyönne vahvuudet, heikkoudet ja kehityskohteet sekä asiakkaidenne tärkeimmät odotukset yhteistyöllenne.

Pulssin tulosten avulla pystytte kohdentamaan tekemisenne sinne, mikä auttaa asiakkaitanne eniten ja mistä saatte parhaat tulokset.

Funnel konseptoi asiakaspulssin mittariston ja toteuttaa pulssin mittaamisen kyselynä. Raportointi toteutetaan online-työkalujen avulla. Teiltä projekti vaatii vain ajantasaisten asiakaslistausten ja yhteystietojen toimittamisen.

 

Esimerkkejä PowerBI-näkymästä

PowerBI-graphic
powerBI-graphic