Asiakas­kokemuksen mittaa­misen kehittäminen

Asiakaskokemuksen mittaaminen on tärkeä osa monen B2B-yrityksen arkea ja vakiintunut osa toimintaa. Mutta mitä asiakaskokemuksen mittaus teille tuo ja miten pystytte hyödyntämään mittaustuloksia?

Autamme parantamaan asiakaskokemuksen mittausmallia ja tulosten hyödynnettävyyttä liiketoimintanne kehittämisessä.

Mittaanko oikein? -auditointi

Funnelin asiakaskokemuksen mittaamisen toimintamallin auditointi on nopea tapa selvittää, toimiiko asiakaskokemuksen mittaaminen oikeasti yrityksessänne. Auditointi kannattaa toteuttaa, jos teitä mietityttää:

  • Ovatko asiakaskokemuksen mittarit oikeita? Onko mittaaminen tehokasta?
  • Mitataanko asiakaskokemusta oikeilta henkilöiltä? Mikä on asiakaskokemuksen mittaamisen optimaalinen sykli?
  • Miten mittauksen tuloksia hyödynnetään? Kenen niitä pitäisi voida hyödyntää? Tuottaako asiakaskokemuksen mittaus ylipäätään hyödynnettäviä tuloksia vai pelkkää nice to know -tietoa, kenties jopa nollatulosta?

Funnelin Mittaanko oikein? -auditointi on helppo ja vaivaton tapa tehostaa asiakaskokemuksen mittaamista. Projekti vaatii kaksi tapaamista avainhenkilöiden kesken ja haastattelut jokaisen kanssa erikseen.

Takaamme vähintään kolme mittaamista parantavaa kehityskohtaa.

Minulle asiakkuusjohtajana on kokonaisuuden lisäksi arvokasta tietää, mitä eri ihmiset ajattelevat asiakaskohtaisesti. Saadaan konkreettisia kehitysehdotuksia, joita voidaan edistää.
Eero Tulla

asiakkuusjohtaja, Posti

Mitä ja miksi?

Mikä?

Asiakaskokemuksen mittaamisen toimintamallin auditointi auttaa ymmärtämään ja kehittämään asiakaskokemuksenne mittaamisen prosessia. Asiakaskokemus ei ole staattista, joten miksi sen mittaaminen olisi?

Käymme asiakkaasi kanssa aitoa dialogia ja pohdimme ääneen, miten asiakaskokemuksen mittaamista voisi parantaa hänen näkökulmastaan.

Kenelle?

Asiakaskokemuksen mittaamisesta vastaaville henkilöille tai asiakaskokemuksen kanssa tiiviisti työskenteleville.

Miten?

Käymme yhdessä läpi taustamateriaalit, kuten parhaillaan käyttämänne asiakaskokemuksen mittauskysymykset sekä raportit. Haastattelemme asiakkaanne puhelinhaastatteluin, ja käymme läpi toivomanne teemat.

Miksi?

Puolueettomana, kolmantena osapuolena meille on helppo kertoa palautetta täysin filtteröimättä. Kvantitatiivinen palaute ei auta ymmärtämään juurisyitä palautteen takana, joten esitämme runsaasti avoimia kysymyksiä ja pyydämme tarkennuksia.

Auditoinnin hyödyt

Auditointimme varmistaa asiakaskokemuksenne mittausmallin toimivuuden ja tuottavuuden. ​

Auditoinnissa keskitytään joko yksittäisen mittausmallin tarkasteluun, tai vaihtoehtoisesti asiakasyrityksen kaikkien erilaisten mittausmetodien vertailuun ja yhdenmukaistamiseen.​