B2B-Asiakas­kokemus­mittaus

Asiakaskokemuksen mittaaminen on tärkeä osa monen B2B-yrityksen arkea ja vakiintunut osa toimintaa. Mutta mitä tulosta asiakaskokemuksen mittaus teille tuo? Miten CX-mittaamista voisi tehostaa?

Funnelin B2B-Asiakaskokemusmittaus ja mittauksen konseptointi on nopea tapa selvittää, toimiiko asiakaskokemuksen mittaaminen oikeasti teidän yrityksessänne. Asiakaskokemusmittaus  kannattaa toteuttaa, jos sinua mietityttää:

  • Ovatko asiakaskokemuksen mittarit oikeita? Onko mittaaminen tehokasta?
  • Mitataanko asiakaskokemusta oikeilta henkilöiltä? Mikä on asiakaskokemuksen mittaamisen optimaalinen sykli?
  • Kuka ja miten CX-mittauksen tuloksia hyödynnetään? Tuottaako CX-mittaus hyödynnettäviä tuloksia vai nice to know –tietoa, tai jopa 0-tulosta?

Funnelin B2B-Asiakaskokemuksen mittaaminen on helppo ja vaivaton tapa tehostaa asiakaskokemuksen seurantaa ja saada mittaustuloksista aiempaa enemmän irti. Projekti vaatii vain taustakeskustelutapaamisen avainhenkilöiden (esimerkiksi asiakaskokemusjohtajan, Key Account Managerin tai myyntipäällikön) kanssa sekä halutessanne konseptointivaiheen työpajat.

Asiakaskokemuksen mittaamisen projektin voi rakentaa erilaisista moduuleista. Suosittelemme aloittamaan konseptoinnista.

 

Asiakaskokemuksen mittaamisen konseptointi

Konseptointi sopii yritykselle, joka ei ole aiemmin mitannut asiakaskokemusta systemaattisesti ja laajasti. Suosittelemme konseptointia myös silloin, jos haluatte uudistaa jo vakiintunutta mittaamisen tapaanne ja saada ”out of the box”-ajatuksia mittaamiseen. 

 

Odotuksenamme oli, että tästä materiaalista saamme ulos jotain sellaista, mitä emme pysty omin voimin tekemään – haastattelut, dokumentoinnit, tietokantaan syötöt ja raportoinnit. ​ 

Funnelilla ollaan kyvykkäitä BI-analytiikassa. Heillä on tekninen toteutus ja sisältö hyvin hanskassa ja taito viedä asioita eteenpäin. Online-raportointi on nykyaikaa, se päivittyy uusilla tiedoilla ja siitä näkee halutessaan tämän hetken tilanteen. Sieltä saa myös hyvin sisältöä valmiiksi kokousmateriaaliksi.​ 

Jani Rissanen

VP Customer Experience, MetsäWood

Miten?

Konseptoinnissa selvitämme 1–2 taustahaastattelun avulla, miten myynti- ja palveluntuotantoprosessinne toimivat. Lisäksi kuulemme asiakkaidenne kontaktipisteistä palvelunne käytön aikana.  

Haastatteluiden jälkeen istahdamme yhdessä alas kahden työpajan ajaksi. 

Mitä tehdään?

Työpajat tuottavat vastaukseksi asiakaskokemuksenne mittaamisen

  • tavoitteen ja mittauspisteet
  • metodin ja syklin
  • budjetin

Lopputuloksena ehdotamme teille kyselyrunkoa, ja iteroimme sen yhdessä valmiiksi.

Mitä saadaan?

Heti hyödynnettävän kyselyrungon ja asiakaskokemuksen mittaamisen ”manuaalin”, toimintamallin. Määrittelemämme tiedon hyödyntämisen ja raportoinnin käytänteet varmistavat, että saatte aitoa hyötyä asiakkuuksien kehittämiseen ja yrityksen päätöksentekoon

 

Miksi?

Asiakaskokemuksen mittaamisen konseptointi helpottaa konkreettisen mittaustyön aloittamista. Mittaaminen auttaa syventämään nykyisiä asiakassuhteita ja erottumaan kilpailijoista aiempaa paremmin. 

 

B2B-Asiakaskokemuksen mittaaminen

Toteutamme myös konkreettista mittaamista, joko ilman konseptointia tai yhteisen konseptoinnin jälkeen. Valittavananne on joko kvantitatiivinen mittaus tai laadullisen ja kvantitatiivisen mittauksen yhdistelmä.