ABM – Account Based Insight & Marketing

Täsmämarkkinointia strategisesti tärkeiden kumppanuuksien hankintaan ja kasvattamiseen.

Mitä on Account Based Marketing?

Account Based Marketing (ABM) on täsmämarkkinointia strategisesti tärkeiden kumppanuuksien hankkimisessa ja kasvattamisessa. ABM:ssä markkinointi ja myyntiaktiviteetit kohdennetaan strategisesti useampaan päätöksentekijään ja vaikuttajaan samassa kohdeyrityksessä, yksilö- tai massamarkkinoinnin sijaan.

Account Based Marketing voidaan jakaa osiin eri tavoin: ITSMA jakaa sen kolmeen ja #FlipMyFunnel neljään kokonaisuuteen. ITSMAN mallissa ABM on jaettu Strategiseen (Strategic ABM), Kevyeen (ABM Lite) ja Ohjelmistolähtöiseen (Programmatic ABM) toimintamalliin. #FlipMyFunnel taas on lisännyt edelliseen listaukseen myös Asiakaskohtaisen mainostuksen (Bolt-On ABM) mallin.

Me Funnelissa olemme keskittyneet Strategiseen ja Kevyeen ABM:ään. Autamme palveluillamme suuryrityksiä voittamaan ja kasvattamaan suuria asiakkuuksia. Mikäli olet kiinnostunut toteuttamaan Ohjelmistolähtöistä ABM:ää, on Suomessa paljon hyviä teknologialähtöisiä toimijoita, joilta saat varmasti apua tarpeeseesi.

Account Based Marketing on auttanut tavoittamaan henkilöitä, jotka eivät ole osuneet tutkaamme aikaisemmin. Lähestymistapa ja kumppanuus, jossa ei yritetä myydä mitään, vaan opitaan tuntemaan toista tuntuu toimivan hyvin.

Asiakasvastaava

ICT-toimiala

Jos tavoitteenasi on voittaa, tai kasvattaa nykyistä suurta asiakkuuttasi, jonka arvo lasketaan vähintään miljoonassa tai miljoonissa euroissa, me voimme auttaa sinua ja asiakkuustiimiäsi tavoitteiden saavuttamisessa.

Työ alkaa määrittämällä ja tunnistamalla sekä tutustumalla asiakkaasi tai potentiaalisen asiakkaasi päättäjiin. Tavoitteena on luoda jokaiselle heille, tai heidän kaltaisilleen päättäjille tehokkaasti resonoivia ja yksilöityjä markkinointi- ja myyntiviestejä.

Account Based Insight & Marketing -palveluidemme avulla voimme auttaa sinua ja tiimiäsi valitsemaan teemat ja kohdentamaan viestisi oikeanlaisena: oikeille päättäjille, oikeaan aikaan, oikeissa kanavissa.

Huomioithan ettei Account Based Marketing ole yksittäinen kampanja. Se on prosessi, joka vaatii ajan lisäksi rutkasti tiimin ja markkinointisi välistä kommunikointia ja yhteistä tekemistä. Tilanne ole optimi, mikäli organisaatiossasi markkinointi ei tue myyntiä – voimme joka tapauksessa auttaa. Parhaat tulokset saadaan kuitenkin, jos organisaation oma markkinointi on sitoutunut tukemaan asiakkuustiimejä isojen valaiden metsästämisessä ja kasvattamisessa.

Account Based Marketingin hyödyt

Account Based Marketingin avulla vahvistat asiakkaasi mielikuvaa organisaatiostasi ja palveluistasi, jo ennen kuin tiimisi olisi edes tavannut asiakkaan edustajia. Parhaimmillaan ABM ja Funnelin Account Based Insight & Marketing -palvelut tukevat tiimiäsi rakentamaan luottamusta asiakkaasi päättäjiin, systemaattisesti, tuloksellisesti ja strategisia kehityshankkeita hyödyntäen. Idena onkin lisätä  asiakkaasi tietämystä ja mielenkiintoa palveluitasi, tuotteistasi, yritystäsi ja tiimisi osaamistasi kohtaan, eli pedata myyntitiimille tasaisempaa polkua hankkeen voittamiseen ja asiakkuuden kasvattamiseen.

Account Based Marketing -palvelut

Funnelin Account Based Insight & Marketing -palvelu on modulaarinen ja jokaiselle asiakkaallemme tarpeiden ja resurssien mukaan räätälöity. Usein ensin on kasvatettava omaa ymmärrystä asiakkaasta, jolle ABM-toimia halutaan kohdentaa. Sitten oma viesti hiotaan asiakkaalle sopivaan muotoon ja aletaan tarjoilemaan sitä oikeissa kanavissa, oikea-aikaisesti ja tehokkaasti.

Account Based Insight & Marketing -palvelut sisältävät usein asiakasymmärryksen kasvattamista, asiakkaan todellisten päättäjien ja vaikuttajien tunnistamista, strategisten kehityshankkeiden ja asiakkaan strategian ruotimista, oman (asiakkaamme) tarjooman linkittämistä loppuasiakkaan strategisiin kehityshankkeisiin, myynti- ja markkinointiviestien luomista, ja lopulta ABM-toimenpiteiden toteuttamista.