B2B-Asiakas­kuuntelu

B2B-Asiakaskuuntelun avulla saatte arvokasta lisätietoa asiakkuuden tilasta ja siitä, mitä asiakas toivoo teiltä nyt ja tulevaisuudessa.

B2B-Asiakaskuuntelu on tapa kuunnella asiakastanne ja selvittää, mitä asiakas yhteistyöstä ajattelee. Asiakaskuunteluhaastattelut ovat oivalluttava tapa saada laadullista ja määrällistä/numeerista dataa B2B-asiakaskokemuksesta. Suosittelemme asiakaskuuntelun toteuttamista, jos sinua mietityttää:

 • Miten kehittää ja syventää asiakkuutta? Missä olette onnistuneet, mitä asiakas kaipaisi lisää?
 • Mitkä ovat asiakassuhteen tärkeimmät asiat? Mitkä palvelut tai tuotteet asiakas kokee vähiten tärkeiksi?
 • Miten tehostaa lisämyyntiä? Miten varmistaa asiakkaan sitoutuminen?

B2B-Asiakaskuunteluilla selviää asioita, joita asiakas ei huomaa kysyä eikä toimittaja huomaa tarjota. Asiakkaiden kanssa keskustelemalla Funnelin asiantuntijat saavat kaivettua esiin tekijöitä, jotka vahvistavat asiakasymmärrystänne tai antavat aivan uusia oivalluksia sekä lisämyynnin paikkoja.

Takaamme puolueettoman ja värittymättömän kokonaiskuvan tekijöistä, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä asiakkuuden menestyksen, kannattavan kasvun ja yhteistyön syventämisen kannalta.

Laadukas tuotanto, tehokas ra­portointi ja avoin pääsy lopputuloksiin on todella loppuun mietitty. Miten ikinä me Postin henkilöt haluamme datan kanssa painia, se löytyy napin takaa. Markkina on täynnä palveluita ja palveluntarjoajia, joissa kysyjä ei ymmärrä yhtään asiaa. Funnel erottuu kirkkaasti.
Petri Marttila

asiakkuusjohtaja, Posti

Asiakaskuuntelun hyödyt

Mikä?

B2B-Asiakaskuuntelu auttaa lisäämään asiakasymmärrystä: mitä asiakas todella ajattelee ja jättää kertomatta. Mikä asiakasta arjessa mietityttää, mitä he toivovat teiltä lisää ja mitä vähemmän? Tuloksena saatte sekä laadullista että numeerista tietoa B2B-asiakaskokemuksesta.

Miten?

Funnelin asiantuntijat toteuttavat haastattelut keskustellen, kuunnellen ja tarkennuksia esittäen. Haastamme asiakasta ja pyydämme vastauksia väittämiin, joiden avulla saamme myös numeraalista tietoa, jonka avulla asiakaskokemuksen kehitystä voidaan mitata ja seurata yli ajan.

Miksi toteuttaa?

B2B-Asiakaskuuntelun avulla saat aitoja sitaatteja asiakkaidesi suusta. Kolmannelle osapuolelle on helppo kertoa asioita, joita on vaikeaa ottaa puheeksi tutun yhteyshenkilön kanssa. Vastausten pohjalta voitte jatkaa keskustelua yhdessä asiakkaan kanssa, ja kehittää yhteistyötä sekä luottamusta yhä syvemmälle tasolle.

Miksi Funnel?

Meillä on laaja 10 vuoden kokemus asiakasymmärryksen rakentamisesta. B2B-Asiakaskuuntelun toteuttaminen on asiakkaillemme helppoa ja vaivatonta. Asiakaskuuntelut ovat nimensä mukaisesti keskusteluja, eivät kyllä-ei -kyselyjä. Haastateltavat henkilöt antavat toistuvasti hyvää palautetta keskusteluista, joista myös he saavat arvoa omaan työhönsä.

Mitä asiakas saa?

Saat selkeän kokonaiskuvan asiakkuuden tilasta: vahvuudet, heikkoudet, kehityskohteet ja liiketoimintamahdollisuudet asiakkaan kokeman arvon näkökulmasta.

Kasvatat ymmärrystäsi siitä, mitä mahdollisuuksia haastateltu asiakas näkee asiakkuuden kehittymiselle laajemmaksi tai syvemmäksi ja mitä se vaatisi.

Yhteistyö syvenee asiakkuudesta kohti kumppanuutta ja käytäntöjä muokataan saadun palautteen perusteella.

Haastattelukieltä

Tehtyjä haastatteluja vuonna 2019

Haastatteluminuuttia vuonna 2019

FAQ – B2B-Asiakaskuuntelu

Millaisia asioita asiakaskuuntelulla yleensä saadaan selville?
 1. Miten asiakas kokee kumppanuutenne. Mitä vahvuuksia ja kehitysalueita siinä on ja mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia syvempi yhteistyö voisi tuoda tullessaan.
 2. Mitä tai millaista palvelua asiakkaanne toivoo teiltä saavansa tai miten saatua palvelua voisi parantaa. Nämä voivat olla pieniä arkea jouhevoittavia asioita tai massiivisia uusia esityksiä, joiden merkitystä ei olla aiemmin välttämättä tiedostettu.
 3. Millaisella tasolla ja kuinka merkittävä kumppanuutenne on asiakkaallenne. Tällä voidaan selvittää, toivooko asiakkaanne kumppanuuden syventämistä tai onko tilallenne jo kartoitettu kilpailijoitanne.
Miten huolehditaan, ettei kuuntelun aikana synny asiakkaan kanssa noloja tilanteita tai ettei asiakkaani koe tilannetta epämiellyttäväksi?
 1. Asiakkaalta pyydetään yleensä etukäteen suostumus kuunteluun osallistumisesta.
 2. Asiakasta ei pyydetä kertomaan mitään salassapidon alaisia asioita.
 3. Asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa kuunteluun valmistautumiseen.
 4. Kohtelemme kaikkia B2B-asiakaskuunteluun osallistuvia hyvin hienotunteisesti. Ymmärrämme, miten vaikeista asioita puhuminen voi olla vaikeaa, ja joskus asiakas voi kokea olevansa puun ja kuoren välissä asioiden kertomisen suhteen. Me autamme ja rohkaisemme kuunteluun osallistuvaa kertomaan kokemuksistaan, ja kuulemme herkällä korvalla, milloin on sopivaa viedä keskustelua syvemmälle ja missä vaiheessa siirrytään muihin aiheisiin.
Miksi asiakkaani kertoisi teille, tuntemattomalle taholle, asioita enemmän kuin meille heidän kumppaninaan?
 1. Monesti tuntemattomalla, objektiiviselle osapuolelle kertominen onkin helpompaa kuin itse kumppanille, vaikka kumppanuus olisi kuinka avoin ja luottamuksellinen.
 2. Ulkopuoliselle osapuolelle asioista kertoessa voi unohtaa ajan myötä syntyneet mahdolliset jännitteet tai muut ihmistenväliset kemiat