B2B-markkina­tutkimukset

Tehokas ja luotettava tapa selvittää jatkuvasti muuttuvan markkinan tavoitteita, toiveita ja kehittämisen paikkoja.

Autamme asiakkaitamme kasvattamaan ja päivittämään markkina- ja asiakasymmärrystään.  Toteuttamamme B2B-markkinatutkimukset tuottavat asiakkaillemme usein kolmenlaisia hyötyjä:

  • Kasvanutta ymmärrystä tutkittavista teemoista ja miten nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat suhtautuvat niihin
  • Markkinointisisältöjä ja materiaaleja myynnille, joiden avulla asiakkaamme rakentaa ja vahvistaa omaa asiantuntijuuttaan omassa markkinassaan
  • Asiakkaita kiinnostavaa, tutkittua tietoa omasta vertaisryhmästään. Tämän tiedon avulla myyjät pääsevät tapaamaan kiireisiäkin liiketoimintapäättäjiä.

Funnelin toteuttamat B2B-markkinatutkimukset ovat oiva tapa rakentaa asiantuntijuutta asiakkaillenne arvoa tuottavalla tavalla. Tutkittavat teemat voivat olla suppeita ja hyvinkin täsmällisiä. Tällöin toteutamme asiakkaillemme B2B-Markkinakartoituksia.

Jos tarpeena taas on luoda syvällistä, mutta laajaa ymmärrystä useista teemoista, tai tutkimukseen osallistuu useita erilaisia asiakassegmenttejä, joiden suhtautuminen tutkittavaan teemaan eroaa oletettavasti toisistaan, toteutamme B2B-Markkinakuunteluita.

Funnelin osaamista on muotoilla tutkimuskysymykset niin, että saamme kaivettua tutkimuksiin osallistuvilta juuri meidän asiakastamme kiinnostavaa tietoa. Olemme kymmenen vuoden aikana toteuttaneet satoja tutkimuksia niin Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa.

Lue case: B2B-Markkinakartoitus Media Pocketin tukena >>