B2B-markkina­tutkimukset

Markkinatutkimus on tehokas ja luotettava tapa selvittää jatkuvasti muuttuvan markkinan tavoitteita, toiveita ja kehittämisen paikkoja.

Autamme asiakkaitamme kasvattamaan ja päivittämään markkina- ja asiakasymmärrystään.  Toteuttamamme B2B-markkinatutkimukset tuottavat asiakkaillemme usein kolmenlaisia hyötyjä:

  • Kasvanutta ymmärrystä tutkittavista teemoista ja siitä,  miten nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat suhtautuvat niihin
  • Markkinointisisältöjä ja materiaaleja myynnille, joiden avulla asiakkaamme rakentaa ja vahvistaa omaa asiantuntijuuttaan omassa markkinassaan
  • Asiakkaita kiinnostavaa, tutkittua tietoa omasta vertaisryhmästään. Tämän tiedon avulla myyjät pääsevät tapaamaan kiireisiäkin liiketoimintapäättäjiä.

Funnelin toteuttamat B2B-markkinatutkimukset ovat oiva tapa rakentaa asiantuntijuutta asiakkaillenne arvoa tuottavalla tavalla.

Toteutamme pääsääntöisesti kahdenlaisia markkinatutkimuksia. Kun tutkittavat teemat ovat suppeita ja hyvin täsmällisiä, toteutamme asiakkaillemme B2B-Markkinakartoituksia.

Jos taas tarpeena on luoda syvällistä, mutta laajaa ymmärrystä useista teemoista, tai tutkimukseen osallistuu useita erilaisia asiakassegmenttejä, joiden suhtautuminen tutkittavaan teemaan eroaa oletettavasti toisistaan, toteutamme B2B-Markkinakuunteluita.

Funnelin osaamista on muotoilla tutkimuskysymykset niin, että saamme kaivettua tutkimuksiin osallistuvilta juuri meidän asiakastamme kiinnostavaa tietoa. Olemme  kahdentoista vuoden aikana toteuttaneet useita satoja tutkimuksia niin Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa.

Lue case: B2B-Markkinakartoitus Media Pocketin tukena >>