B2B-Markkina­kuuntelu

B2B-Markkinakuuntelu on yritysten työkalu paremman asiakasymmärryksen saavuttamiseksi ja kestävän kasvun rakentamiseksi. B2B-Markkinakuuntelun avulla potentiaalisten asiakkaidenne tarpeet ja odotukset tulevat tutuiksi.

Funnelin B2B-Markkinakuuntelu tähtää syvällisempään ja laajempaan ymmärrykseen kohderyhmästäsi sekä parempaan myyntiinMarkkinakuuntelu tarjoaa vastauksia ja työkaluja, jos sinua mietityttää:

 

 • Millaisten asioiden ja haasteiden kanssa asiakkaanne painivat päivittäin? Mitkä ovat kriittisiä kehityshankkeita nyt ja tulevaisuudessa? Miten auttaa asiakasta tulevaisuudessa? 
 • Mitä tekijöitä asiakkaanne ja kohderyhmänne yhteistyössä arvostavat? Mitä lisäarvoa tuotatte asiakkaalle palvelunne tai tuotteenne lisäksi?
 • Mikä on yrityksen positio tietyllä markkina-alueella? 
 • Mikä saa asiakkaat ostamaan? 
 • Miten erotutte kilpailijoista markkinassa? 

Funnel sai hyvin suurella prosentilla kiinni listaamistamme yrityksistä oikeat henkilöt. Heiltä haastattelemalla kerätty tieto oli hyvin relevanttia ja sen tyyppistä, mitä me myyntiorganisaationa emme välttämättä itse saa kohdeyrityksistä irti. 

Pasi Vilen

Country Manager, CA Technologies

Liidejä myynnille

 • Päivitetyt yhteystietolistat
 • Konkreettiset toiveet haastateltavien suusta
 • Selvyys asiakkaan maturiteetin tasosta – miten juuri tätä asiakasta tai prospektia kannattaisi lähestyä
 • Nopeampi konversio liidistä kaupaksi lisääntyneen ymmärryksen ansiosta

Ymmärrystä markkinasta

 • Oma ymmärrys kartoitettavasta teemasta ja asiakkaiden osaamisesta kasvaa
 • Uudet tuote-/palveluinnovaatiot
 • Uudenlaiset tavat puhua kyseisestä aiheesta
 • Asiakas- tai segmenttikohtaiset myyntiviestit

Sisältöjä markkinointiin

 • Markkinoinnille materiaaleja, sisältöjä ja ideoita toimenpiteisiin
 • Infograafeja, kiteytyksiä
 • Ladattava opas yrityksenne ilmeellä

B2B-Markkinakuuntelu on tehokas ja luotettava tapa selvittää kehittyvän ja jatkuvassa murroksessa olevien markkinan tavoitteita, toiveita ja kehittämisen paikkoja kasvutaskuineenProjektin aluksi käymme yhteisen tavoitekeskustelun, jossa pohditaan kohderyhmää ja kiinnostavia kysymyksiä, joihin selvittää vastaukset. Käytämme haastattelurekisterinä teidän asiakas- ja prospektirekistereitänne, tai tarvittaessa luomme sellaisen teille. 

B2B-Markkinakuuntelun tuloksena on laaja raportti, jossa tehdään syväsukellus useampaan eri teemaan.  Toteutamme kuuntelun laadullisten haastatteluiden avulla syventyen haastattelussa useampaan eri kokonaisuuteen ja halutessanne haastattelemme useita erilaisia asiakassegmenttejä.

Mikäli mielenkiinnon kohteenanne on yksittäinen, spesifi teema tarkkaan määritellyltä kohderyhmältä, tutustu myös B2B-Markkinakartoitustuotteeseemme.   

Lupaamme liiketoimintajohdolle ja myynnille asiakkuuksien kehittämiseen konkreettisia työkaluja sekä uusia suuntaviivoja liiketoiminnan kasvattamiseen, kehittämiseen ja uudistamiseen tuottamamme tiedon avulla.